Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

IV Ogólnopolskie Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej

Opublikowano w 15 czerwca 2018 przez admin

Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego Miejską Biblioteką Publiczną, Filia nr 5 pragną zaprosić na wystawę prac oraz uroczystość wręczenia dyplomów i nagród uczestnikom w dniu 16 czerwca, godz. 11:00 podczas Finału IV OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE UCZNIOWSKIEJ SZTUKI UŻYTKOWEJ Wrocław 2018 Do Przeglądu i Konkursu przystąpiło około 140 prac uczniów z całej Polski. Do wystawy zakwalifikowało się 55 prac, 7 prac zostało nominowanych do nagrody. 2 prace zostały nagrodzone.

Celem Przeglądu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu sztuki użytkowej w kontekście jej wykorzystywania we współczesnym wzornictwie przemysłowym, rozwijanie wyobraźni twórczej, stosowanie kreatywnych rozwiązań i zachęcanie do własnych poszukiwań i interpretacji dzieła plastycznego, wspieranie pasji i uzdolnień dzieci i młodzieży, prezentacja oryginalnych uczniowskich prac w przestrzeni miejskiej Wrocławia. Serdecznie gratulujemy laureatom, wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom.

Wystawa potrwa od 12 – 16 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Filia nr 5, ul. Namysłowska 8, Wrocław. 16 czerwca, godz. 11:00 zapraszamy wszystkich uczestników zakwalifikowanych prac do wystawy, rodziców, opiekunów, dyrektorów i miłośników sztuki na Finał IV OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE UCZNIOWSKIEJ SZTUKI UŻYTKOWEJ Wrocław 2018.

WYNIKI IV OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE UCZNIOWSKIEJ SZTUKI UŻYTKOWEJ

Jury w składzie: Prof. Jan Kukuła – Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Dr hab. Maciej Kasperski, prof. ASP – Wydział Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Dr hab. Stanisław Sobota, prof. ASP – Wydział Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Bogumiła Katkowska – Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego we Wrocławiu

Podczas posiedzenia jury w dniu 25 kwietnia 2018 podjęło decyzję dotyczącą wytypowania prac do ekspozycji podczas IV Ogólnopolskiego Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej. Na konkurs wpłynęło 138 prac z całej Polski, które zostały wykonane przez dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 9 do 23 lat. Jury zakwalifikowało do wystawy 55 prac.

Do nagrody nominowane zostały prace następujących autorów: – Julia Kujawska, 12 lat, MDK Gliwice – Julien Deiu, 12 lat, SP nr 4, Kołobrzeg – Dominika Puzio, 12 lat, SP nr 6, Kołobrzeg – Hanna Kaczuk, 11 lat, SP nr 61, Wrocław – Julia Matujewicz-Niziałek, 16 lat, LO nr 16, Wrocław – Julia Lipska, 16 lat, Zespół Szkół Plastycznych, Dąbrowa Górnicza – Kinga Masłowska, 13 lat, SP nr 37, Wrocław

Spośród osób nominowanych do nagrody Jury wyłoniło laureata Nagrody Specjalnej ASP Wrocław, którym została Kinga Masłowska z SP nr 37 we Wrocławiu.

Grand Prix IV Ogólnopolskiego Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej Jury wyróżniło Dominikę Puzio ze SP nr 6 w Kołobrzegu.

KONTAKT:
Wszelkich informacji na temat Biennale udzielają pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna dostępni pod adresami mailowymi: biuro@mdk.wroc.pl oraz imprezy@mdk.wroc.pl

I Etap – Kwalifikacyjny
Organizacja (rekrutacja uczestników)
Formularz zgłoszenia, regulamin Biennale, zestaw inspiracji dla opiekunów artystycznych oraz plakat okolicznościowy są udostępnione na stronie wcrs.wroclaw.pl oraz www.mdk.wroc.pl
Zgłoszenia dokonujemy poprzez wypełnienie elektronicznej karty uczestnictwa wraz z niezbędnymi załącznikami (potwierdzenie udziału przez placówkę, dokumentacja fotograficzna) poprzez link na stronie głównej: wcrs.wroclaw.pl w terminie do 23 kwietnia 2018 r. do godziny 24.00
Cyfrowe fotografie, które należy dołączyć do zgłoszenia muszą być przesłane w jednym z formatów: JPEG, TIFF, GIF lub PDF. Minimalna rozdzielczość zdjęcia 300 dpi, format minimum A4. Każde zdjęcie powinno być opisane: [tytuł, imię, nazwisko, wiek, nazwa placówki, opiekun artystyczny].
Jury złożone z artystów plastyków Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu dokona kwalifikacji prac do wystawy w ramach Ogólnopolskiego Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej.
Lista osób zaproszonych do udziału w Biennale zostanie opublikowana 27 kwietnia 2018 r. na stronach wcrs.wroclaw.pl i www.mdk.wroc.pl

II Etap – Finałowy Placówka oświatowa / opiekun artystyczny uczestnika Biennale otrzyma potwierdzenie udziału w przeglądzie sztuki użytkowej wraz z pisemnym zaproszeniem do 10.05.2018 r.
Osoby chętne do wzięcia udziału w wernisażu przyjeżdżają na własny koszt.
Uczestnik Biennale przesyła prace na koszt własny do 25.05.2018 r. na adres: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Ogólnopolskie Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej 2018, Plac Dominikański 6, 50-159 Wrocław (Sekretariat). (Imię i nazwisko, tytuł pracy i placówka).Powrót do Aktualności →