Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jak się żyje na wrocławskich osiedlach? Porozmawiajmy!

Opublikowano w 22 lutego 2017 przez admin

Pierwsze spotkanie prezentujące wyniki Analizy Funkcjonalnej Osiedli Wrocławia. Zapraszamy 2 marca o godz. 17.00 do BARBARA – infopunkt –  kawiarnia, ul. Świdnicka 8C. Spotkanie otworzy cykl debat o wrocławskich osiedlach – dyskusję na temat rekomendowanych przez ekspertów rozwiązań.

Analiza Funkcjonalna Osiedli Wrocławia (AFO) prezentuje wyniki projektu badawczego mającego na celu opracowanie opisu funkcjonalnego wrocławskich osiedli w oparciu o trzy komponenty: społeczny, przestrzenny i analityczny. Istotą opracowania było nie tylko zbadanie związków między nimi, ale także sformułowanie wniosków, które mogłyby stanowić podstawę budowy nowego modelu aktywnego społeczeństwa lokalnego.
Badanie, w ramach realizacji zadania publicznego ogłoszonego przez miasto Wrocław, prowadzone było pod egidą Fundacji Dom Pokoju przez zespół naukowców z Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego oraz praktykujących urbanistów i ekspertów specjalizujących się w działalności na rzecz społeczności lokalnych.
Spotkanie będzie prezentacją wyników i otworzy cykl spotkań, dyskusji na temat rekomendowanych przez ekspertów rozwiązań.
Zapraszamy do zapoznawania się z publikacją podsumowującą badania na stronie: http://www.analizafunkcjonalnaosiedli.pl/ i tu: https://issuu.com/fundacjadompokoju/docs/afo_gotowe_issuu


Powrót do Aktualności →