Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jak Urządzić Podwórko Przy Uniwersyteckiej? Konsultacje Społeczne

Opublikowano w 22 września 2021 przez admin

Konsultacje społeczne w sprawie podwórka w kwartale ulic Uniwersyteckiej, Kuźnicznej, placu Uniwersyteckiego i Szewskiej.

Kiedy? 21 września–12 października 2021 r.
Co konsultujemy? Koncepcję zagospodarowania podwórka między Uniwersytecką, Kuźniczą, pl. Uniwersyteckim i Szewską (działki numer 18/21 i numer 19/1 AM-26, obręb Stare Miasto) wraz z elementami projektu budowlanego


Jaki jest zakres konsultacji? Zebranie opinii w zakresie: podziału przestrzeni na funkcje, w tym lokalizacja małej architektury (ławki, kosze na odpady itp.) zieleni – istniejącej i nowej organizacji ruchu, w tym parkowania organizacji miejsca zbiórki odpadów
Jaki jest cel konsultacji? Zebranie opinii mieszkanek i mieszkańców, które posłużą do opracowania ostatecznej wersji koncepcji zagospodarowania terenu
Planowany efekt konsultacji? Raport z konsultacji
Kto konsultuje? Mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia, szczególnie osoby korzystające z tego podwórka
W jakiej formie przeprowadzane są konsultacje?
E-FORMULARZ OPINII | 21.09–12.10.2021 r.
SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 28.09.2021 r. 17:30–19:00 | błękitny namiot na podwórku między Uniwersytecką, Kuźniczą, pl. Uniwersyteckim i Szewską

Partnerem konsultacji jest Zarząd Osiedla Stare Miasto. Konsultacje realizuje Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.Powrót do Aktualności →