Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jak zainteresować biznes naszymi projektami społecznymi?

Opublikowano w 10 października 2022 przez admin

Termin: 20.10.2022r. (tj. czwartek), godz. 16.30-19.00

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli chcesz dowiedzieć się m.in. w jaki sposób wygląda i może wyglądać współpraca organizacji pozarządowych z biznesem – podczas szkolenia zostaną zaprezentowane dobre praktyki;
-w jaki sposób kontaktować się z biznesem;
-w jaki sposób zaprezentować swoją organizację i przygotować ofertę współpracy dla biznesu;
-jakie są najczęstsze błędy popełniane przez organizacje w kontakcie z biznesem.
Oprócz tego podczas szkolenia obalimy mity i stereotypy na temat współpracy organizacji pozarządowych z biznesem. Chętnie też odpowiemy na wszelkie pytania – w zależności od wiedzy i doświadczenia uczestniczek i uczestników.

Podczas szkolenia przewidziana jest również część warsztatowa.
Prowadzące:
Szkolenie zostanie przeprowadzone przez pomysłodawczynie i organizatorki inicjatywy „Hand in Hand”, która została zapoczątkowana w 2019 roku. Celem inicjatywy jest umożliwienie dialogu między sektorami w poszukiwaniu nowych płaszczyzn kooperacji, nie tylko polegających na wsparciu finansowym.
  • Joanna Kuryło – Menadżer ds. rozwoju produktu | HPE Gives Poland Leader , Hewlett Packard EnterpriseGlobal Business Center. Joanna na co dzień zarządzająca projektami z obszaru nowych technologii i usług finansowych, a ponadto od 6 lat koordynuje program odpowiedzialności społecznej we wrocławskim Centrum Hewlett Packard Enterprise. Jest promotorką wolontariatu pracowniczego jako narzędzia rozwoju osobistego i zawodowego, współpracy międzysektorowej, jak również aktywną wolontariuszką. W ramach inicjatywy „Hand in Hand”, Joanna odpowiedzialna za kontakt z biznesem, a przy edycjach konferencyjnych za kontent merytoryczny.
  • Urszula Bandurowska – Z organizacjami pozarządowymi Ula współpracuje od ponad 10 lat. W Fundacja Umbrella pracowała przy realizacji projektu Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, gdzie odpowiadała za organizację szkoleń, doradztwo oraz m.in. za współpracę z biznesem. Ula tworzy i koordynuje również projekty finansowane ze środków publicznych a także aktywnie uczestniczy w projektach innych organizacji. W ramach inicjatywy „Hand in Hand”, Ula odpowiedzialna jest za szerokopojętą administrację oraz kontakt z NGO.

Rekrutacja trwa do 17.10.

ZapisyPowrót do Aktualności →