Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jak zazieleniać Wrocław? Konsultacje społeczne.

Opublikowano w 20 września 2021 przez admin

Rozpoczynamy drugi etap rozmowy o bioróżnorodności we Wrocławiu. Przedstawiamy szkic Planu Zazieleniania miasta Wrocławia. Założenia dokumentu były wcześniej omawiane w gronie ekspertów, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników.
Teraz poddany zostanie szerokim konsultacjom społecznym. Prosimy was o opinie do Planu, szczególnie dotyczące działań, które będą w nim ujęte.
Wspólnie zaplanujmy zazielenianie Wrocławia! Plan wskazywać będzie drogę prowadzącą do zwiększania ilości i różnorodności zieleni w mieście.


W programie rozmowy o:
·        angażowaniu grup społecznych oraz indywidualnych mieszkańców w procesie zazieleniania miasta;
·        zielonej promocji, informowaniu, miejskiej polityce w tym zakresie,  programach edukacyjnych;
·        o tym co jest dla was ważne – wskażcie własne propozycje, oceńcie te proponowane w dokumencie;
Weź udział w konsultacjach i wypowiedz się do 10 października!
PUNKT KONSULTACYJNY PODCZAS SOBOTY Z ZIELONYM WROCŁAWIEM | 25.09.2021 r. (sobota), 12:00–17:00 | błękitny namiot przy wodnym placu zabaw, Żabia Ścieżka | Prosimy o przestrzeganie zaleceń sanitarnych.
WARSZTATY KONSULTACYJNE Z MŁODYMI| 25.09.2021 r. (sobota), g. 13:00 – 15:00 | błękitny namiot, wodny plac zabaw, Żabia Ścieżka
SPACER KONSULTACYJNY | 25.09.2021 r. (sobota), g. 13:00 | Zapisy poprzez formularz na stronie internetowej: | start: wodny plac zabaw, Żabia Ścieżka
E-FORMULARZ OPINII | 17.09–10.10.2021 r. | Dostępny na stronie konsultacji.Powrót do Aktualności →