Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jak zazielenić ulicę Żeromskiego?

Opublikowano w 2 lipca 2020 przez admin

Pytamy jak zagospodarowywać wodę deszczową na tej ulicy, wprowadzić nową zieleń, uporządkować parkowanie.  

Zapoznaj się z możliwymi rozwiązaniami (inspiracje) i przekaż swoją opinię.

Twój głos jest ważny!

Konsultacje społeczne na temat urządzenia zieleni na ul. Żeromskiego na odcinku od Jedności Narodowej do Nowowiejskiej.

Kiedy konsultujemy?

2–26.07.2020 r.

Co konsultujemy?

Sposób zagospodarowania ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Nowowiejskiej do ul. Jedności Narodowej

Jakie cele konsultacji?

  •        Zebranie opinii mieszkańców na temat sposobu zagospodarowania i zazielenienia ulicy, które posłużą do przygotowania koncepcji, oraz przeprowadzenie rozmowy na temat zakresu zadania i priorytetów działań.
  •        Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie gospodarowania wodami opadowymi.

Jaki zakres konsultacji?

Konsultacje będą miały na celu poznanie potrzeb mieszkańców i zebranie propozycji w zakresie zazielenienia ulicy. Zagospodarowanie będzie uwzględniać wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej (tzn. dotyczącej zieleni i gospodarowania wodą opadową) oraz wymianę nawierzchni ciągów pieszych i uporządkowanie parkowania.

Na podstawie opinii mieszkańców (oraz rekomendacji przekazanych przez jednostki miejskie) opracowane zostaną wytyczne do sporządzenia koncepcji programowo-przestrzennej dla projektanta.

Jak konsultujemy?

E-SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 9.07.2020 r., g. 17.30 | Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting. | Transmisja (podgląd) na stronie konsultacji.

Uwaga! W poniższym linku znajdują się informacje na temat minimalnych wymagań sprzętowych, natomiast tu są informacje, jak dołączyć do spotkania.

PUNKT KONSULTACYJNY | 21.07.2020 r., g. 9:00–11:00 i 16:00–18:00 | Zielony podest na rogu ulic: Żeromskiego i Daszyńskiego

E-FORMULARZ | 2.07– 26.07.2020 r. | Dostępny na stronie konsultacji.

Więcej informacji na www.wroclaw.pl/zeromskiegoPowrót do Aktualności →