Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jaka Będzie Uchwała Krajobrazowa?

Opublikowano w 16 kwietnia 2021 przez admin

Celem tego dokumentu ma być wprowadzenie zasad, które pomogą uporządkować miejską przestrzeń publiczną w zakresie małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych, ogrodzeń oraz ich jakości i usytuowania na obszarze całego Wrocławia.

Kiedy odbywają się konsultacje?
16 kwietnia – 24 maja 2021 r.

Co dokładnie podlega konsultacji?
Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia ustanawiającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (tzw. uchwała krajobrazowa)

Jaki zakres konsultacji?
Zebranie uwag odnoszących się do projektu uchwały krajobrazowej

Jaki jest cel konsultacji?
Przedstawienie sposobu przygotowania dokumentu i jego ram oraz wyjaśnienie zasad i ustaleń w nim zawartych. Zebranie uwag wrocławianek i wrocławian do projektu uchwały krajobrazowej dla Wrocławia. Wsparcie edukacji na temat ładu przestrzennego.

Jaki efekt jest zakładany?
Raport z konsultacji

Kto konsultuje?
Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, w tym: przedsiębiorcy, zarządcy nieruchomości, właściciele nieruchomości, przedstawiciele instytucji, radni osiedlowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup branżowych; osoby i grupy biorące udział w konsultacjach “ŁAD między budynkami” w roku 2017.

W jakiej formie odbywają się konsultacje?
-E-DEBATA | O uchwale krajobrazowej | Z udziałem Piotra Fokczyńskiego (Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa) i Joanny Styrylskiej (architektka, współzałożycielka firmy ISBA Grupa Projektowa) | 21.04.2021 r. (środa), g. 17:30 | Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting | Podgląd możliwy na stronie konsultacji

-E-SPOTKANIE dla przedstawicieli i przedstawicielek branż reklamowych, zarządców i zarządczyń oraz właścicieli i właścicielek nieruchomości | 27.04.2021 r. (wtorek), g. 17.30 | Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting | Podgląd możliwy na stronie konsultacji

-E-SPOTKANIE dla mieszkanek i mieszkańców Wrocławia | 29.04.2021 r. (czwartek), g. 17.30 | Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting | Podgląd możliwy na stronie konsultacji

ZGŁASZANIE UWAG | 16.04 – 24.05.2021 r. |

Formy zgłaszania uwag:
-e-mail: wab@um.wroc.pl,
-list tradycyjny do Prezydenta Miasta Wrocławia: Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Architektury i Budownictwa, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,
-platforma ePUAP

W zgłoszonych uwagach konieczne jest podanie imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo adresu siedziby. Obwieszczenie o wyłożeniu projektu uchwały zamieszczono również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Projekt wraz z załącznikami opublikowany zostanie 16 kwietnia.

 

Więcej informacji tutaj!

 

 Powrót do Aktualności →