Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jaki obszar rewitalizować? Konsultacje społeczne

Opublikowano w 8 marca 2021 przez admin

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji we Wrocławiu.

Kiedy konsultacje?
15.03 – 15.04.2021 r.

Co będzie konsultowane?
Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji we Wrocławiu.

Jaki zakres konsultacji?
Zebranie komentarzy i sugestii do projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji we Wrocławiu

Jaki cel konsultacji?

  • Zebranie opinii na temat projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji we Wrocławiu.
  • Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie procesu rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
  • Zapewnienie aktywnego udziału mieszkańców na każdym etapie procesu rewitalizacji i zwiększenie ich partycypacji w tym obszarze.

Jaki efekt konsultacji?
Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji we Wrocławiu

Kto konsultuje?
Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia (w tym szczególnie mieszkańcy osiedli, na których występuje koncentracja zjawisk kryzysowych), podmioty gospodarcze, właściciele i zarządcy nieruchomości, rady osiedli, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne

Jak odbywają się konsultacje?
E-FORMULARZ OPINII | 15.03-15.04.2021 r. | Dostępny na stronie konsultacji
FORMULARZ TRADYCYJNY (tj. papierowy) | 15.03-15.04.2021 | Adres do przesyłania: Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres: konsultacje@um.wroc.pl
ZBIERANIE UWAG PRZEKAZANYCH USTNIE | 15.03-15.04.2021 | nr tel. 537 926 375|

Dyżury:

  • w poniedziałki (z wyjątkiem 5 kwietnia 2021) i środy: 9.00-12.00
  • w czwartki: 15.00-18.00

ZBIERANIE UWAG PRZEKAZANYCH ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ
15.03-15.04.2021 | konsultacje@um.wroc.pl
E-DEBATA NT. REWITALIZACJI
23.03.2021(wtorek), g. 17:30 | Debata z udziałem specjalistów w tej dziedzinie |
DWA E-SPOTKANIA KONSULTACYJNE
1) 24.03.2021 (środa), g. 17:30 |Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting | Podgląd możliwy na stronie konsultacji
2) 8.04.2021 (czwartek), g. 10:00 | Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting | Podgląd możliwy na stronie konsultacji

Więcej informacji

Informacja na BIPPowrót do Aktualności →