Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jakie dodatkowo dokumenty musze złożyć, gdy chcę zarejestrować też działalność gospodarczą? Co daje Instytucja „ jednego okienka”?

Opublikowano w 16 lutego 2015 przez admin

faq_superngoFundacja/ stowarzyszenie z działalnością gospodarczą.

Jeśli będziemy chcieli prowadzić działalność gospodarczą, do rejestracji stowarzyszenia/fundacji , oprócz tych „podstawowych” potrzebne są dodatkowe dokumenty i formularze.

Oprócz wszystkich wymienionych wyżej dokumentów i formularzy stowarzyszenie i fundacja powinny złożyć.

Dokumenty:

  • wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia/fundacji  uwierzytelnione
  • notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu;
  • wniosek o wpis w rejestrze REGON (druk RG-1);
  • zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego (druk NIP-2) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika US; do NIP-2 trzeba dołączyć umowę/dokument umożliwiającą korzystanie z lokalu, w którym jest siedziba (może to być np. umowa użyczenia lokalu);
  • zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (o ile chce się od razu zatrudniać pracowników);
  • dowód dokonania opłaty za wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców.

Formularz:

  • KRS-WM – służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania, tym samym, stowarzyszenia/fundacji do rejestru przedsiębiorców; jeśli stowarzyszenie/fundacja ma zapisaną w statucie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, ale chce tę działalność rozpocząć w późniejszym czasie, to tego formularza nie składa.

Formularze wynikające z instytucji „ JEDNO OKIENKO”.

Dzięki obowiązkowi jednego okienka, fundacja lub stowarzyszenie zakładające działalność gospodarczą nie musi udawać się do poszczególnych urzędów. Wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji jako przedsiębiorca dostarcza się do KRS w jednym czasie. Sąd już sam ma obowiązek przesłać je do odpowiednich urzędów.

  •  RG-1 – formularz Głównego Urzędu Statystycznego, który trzeba wypełnić aby dostać numer REGON
  •  NIP-2 – zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego
  •  ZUS – zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych

Uwaga: Przy wypełnianiu tych wniosków warto zachować szczególną ostrożność:

Oddawane do rejestracji dokumenty, chociażby dla pracowników Urzędu Skarbowego na pierwszy rzut oka nieprawidłowo wypełnione nie będą mogły uzyskać aprobaty pracownika sądu, gdyż zwyczajnie często się na tym wybitnie nie zna. W razie błędów, będą one odkrywane dopiero po przesłaniu dokumentów do odpowiedniego urzędu i stamtąd przesyłane informacje o ewentualnych nieprawidłowościach, co wydłuży procedurę rejestracji.

…więcej informacji: http://poradnik.ngo.pl/x/508193 oraz http://poradnik.ngo.pl/x/446662

zapytajPowrót do Aktualności →