Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kluby Aktywności Rozmaitych we Wrocławiu

Opublikowano w 10 października 2013 przez admin

Znane są już wszystkie 3 lokalizacje Klubów Aktywności Rozmaitych KARnet, które powstają we Wrocławiu. Kościuszki 144, Jagiellończyka 8c oraz Kruszwicka 26/28 – to tutaj młodzi ludzie w wieku 15-25 będą mieli szansę na spotkania w atmosferze rozwoju swoich zainteresowań i pasji.  Stąd już o krok do rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych, nad czym czuwać będzie kadra klubów.
W klubach młodzież będzie miała przestrzeń do aktywności zgodnych z jej zainteresowaniami. Elastyczna formuła funkcjonowania klubów daje pole do kształtowania niezbędnej na rynku pracy postawy otwartości na zmiany i nowe rozwiązania. Młodzież sama będzie decydować o tym, czym chce się zajmować. W praktyce jeśli znajdzie się grupa zainteresowana fotografią, jazdą na łyżwach, grą na bębnach lub chodzeniem po linie to kadra klubów pomoże im daną aktywność zorganizować – tłumaczy Aldona Obszyńska, kierownik projektu.

Nad konkretnymi aktywnościami czuwać będą tzw. Liderzy Aktywności Rozmaitych, czyli pasjonaci posiadający umiejętności w danej dziedzinie, chcący rozwijać się i dzielić się z innymi swoimi zainteresowaniami. Takim Liderem – pasjonatem, prowadzącym własną grupę może być też sam uczestnik klubu.

Praca w grupie będzie przestrzenią do rozwoju umiejętności istotnych z punktu widzenia pracodawców, jak np.: komunikowanie z otoczeniem, nawiązywanie relacji interpersonalnych, planowanie. Rozwijane będą mocne strony młodych ludzi, stwarzane będą okazje do wywarcia pozytywnego wpływu na swoje życie. Udział
w klubach będzie dużym wsparciem w procesie wchodzenia na rynek pracy. Przewodnicy po Rynku Pracy z uwzględnieniem predyspozycji młodzieży będą edukowali o zawodach i zależnościach między wyborem szkoły o zatrudnieniem. W tym celu zostały przygotowane specjalne narzędzia edukacyjne do pracy
z młodzieżą.

Oprócz Przewodników po Rynku Pracy za działania w klubach odpowiedzialni będą: Koordynatorzy Klubów oraz Liderzy Procesów Grupowych. Obecnie kadra merytoryczna uczestniczy w specjalnych szkoleniach, które dodatkowo przygotują ją do pracy z młodzieżą i wdrożą w model pracy.

W klubach zlokalizowanych w 3 punktach Wrocławia trwają ostatnie przygotowania i prace przystosowawcze – realizatorzy projektu oraz Kadra klubów zaaranżują przestrzeń klubów do potrzeb i oczekiwań młodzieży. Działania merytoryczne rozpoczną się w II połowie października.

Kluby powstają w ramach projektu „KARnet 15+ – model współpracy trójsektorowej“. Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie www.karnet15plus.pl.
Inicjatorem i Liderem Partnerstwa realizującego projekt jest Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Partnerami projektu są instytucje sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego: Gmina Wrocław (w imieniu której projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu), Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz spółka ATTESTOR s.c. Ewa Kuzilek-Sekścińska, Ewa Suchożebrska. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w 0ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt dla prasy:

Piotr Kurpiasz
Projekt „KARnet15+ − model współpracy trójsektorowej”
www.karnet15plus.pl
www.facebook.com/KaRnet15plus
Tel.: +48 71 342 20 62
Fax.: +48 71 341 04 50
E-mail: karnet@w-r.com.pl
Wrocławska Rewitalizacja
Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kuźnicza 56
50-138 Wrocław

 Powrót do Aktualności →

Skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz