Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kobiety – my razem!

Opublikowano w 15 maja 2013 przez admin

Fundacja My razem (Polska) ogłasza konkurs na esej „Kobiety – my razem!”. Projekt jest realizowany w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej „Wspólne Działania Polsko-Białoruskie 2013”, wspólne z Komitetem Obrony Represjonowanych „Salidarnasc” (Białoruś).

Do udziału w konkursie zaproszone są kobiety z Białorusi i Polski w celu podzielenia się swoimi doświadczeniami w walce z reżimem. Robocze języki konkursu: polski, białoruski i rosyjski.

Proponowane tematy esejów:

  •  Rola kobiety w życiu społecznym i publicznym swojego kraju (przeszłość i teraźniejszość);
  •  „Solidarność” w Polsce, rola kobiety (wypowiedzi kobiet działających w czasach „Solidarności”, osób będących blisko wydarzeń, mile widziane także prace oparte na wspomnieniach kolejnego pokolenia, czyli dzieci/wnuków działaczy);
  • Doświadczenia związane z walką z reżimem (życie codzienne, wydarzenia, próby realizowania swoich celów osób żyjących w warunkach reżimu);
  • Kultura i sztuka jako sposób realizacji kobiety nieobojętnej wobec rzeczywistości.

Prace konkursowe należy wysłać na adres mailowy sekretariatu Fundacji fundacja@myrazem.eu do 1 lipca 2013 r. Eseje będą kodowane i przekazywane jury dla oceny.

Skład jury: Barbara Zdrojewska (Polska), Inna Kulej (Białoruś), Ewa Skrzywanek (Polska), Halina Skorochod (Białoruś).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 lipca 2013 i będą umieszczone na stronie internetowej Fundacji www.myrazem.eu, facebook.com/fundacjamyrazem.

3 najlepsze finalistki konkursu zostaną odznaczone nagrodami pieniężnymi: pierwsza nagroda – 1000 zł, druga – 750 zł i trzecia – 500 zł.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się podczas organizacji Międzynarodowych 3-dniowych Warsztatów we Wrocławiu we wrześniu 2013 r. 20 autorek najlepszych esejów będą zaproszone na Międzynarodowe 3-dniowe Warsztaty we Wrocławiu. 10 z nich, dostanie dofinansowanie do udziału w warsztatach.

Najlepsze eseje uczestniczek konkursu zostaną włączone do publikacji książkowej, która ukaże się pod koniec 2013 roku.

 

 Powrót do Aktualności →