Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kocioł kultury

Opublikowano w 21 września 2015 przez admin

„Kocioł kultury” to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie
„Trampolina”. Priorytetem projektu było uwrażliwienie, poszerzenie horyzontów i pobudzenie do refleksji  odbiorców ( młodzież zamieszkująca Nadodrze), a tym samym zwrócenie uwagi, jak istotne jest wpisanie tematów społecznych w codzienną dyskusję. Projekt to  to innowacyjne działania edukacyjno-animacyjne, wykorzystujące różne formy ekspresji poprzez sztukę łączące je z ważnymi tematami społecznymi.


Projekt został podzielony na dwa cykle:

„Ponad granicami”, który poświęcony został mniejszościom etnicznym i narodowym. W ramach tego cyklu „pod lupę” zostały wzięte  pytania:kto i co kryje się pod hasłem mniejszości narodowych oraz co można wynieść z budowania i utrzymywania relacji między różnymi grupami etnicznymi? Zagadnienia te były podejmowane m.in podczas warsztatów muzycznych i filmowych. Zajęcia muzyczne pozwoliły nie tylko na spróbowanie swoich sił w tworzeniu utworów, ale także na kontakt z muzyką mniejszości narodowych. Podkłady powstałe w trakcie warsztatów zostały użyte również w dalszej części zajęć: warsztatach filmowych. Dźwięki stały się elementem filmu, który młodzież stworzyła w oparciu o swoją wyobraźnię i postrzeganie świata

„Tole-racja” to drugi cykl składający się na całość projektu. Podczas trwania tego etapu w ruch poszły pędzle i farby. Warsztaty malarskie i graffiti  służyły swobodzie wypowiedzi w przestrzeni publicznej na temat szeroko pojętego hasła : tolerancji. Po początkowej fazie, która skupiała się na zajęciach edukacyjnych z zakresu otwartości na innych, młodzież usiadła najpierw przed sztalugami. A następnie  mogła zaznaczyć swoją postawę wspólnie tworząc mural dotyczący tolerancji.Powrót do Aktualności →