Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kolejne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. pomocy społecznej – 11 grudnia, godz. 13.00 – 15.00

Opublikowano w 3 grudnia 2013 przez admin

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do wrocławskich organizacji, których główną dziedziną aktywności jest pomoc społeczna.

Zapraszamy Państwa na  kolejne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. poprawy efektywności pomocy społecznej we Wrocławiu.

W spotkaniach biorą udział przedstawiciele  pozarządowych organizacji  pomocowych, Banku Żywności we Wrocławiu, pracownicy MOPSu oraz Biura ds. Współpracy z Organizacjami  UM Wrocławia

Celem naszych spotkań jest poprawa efektywności pomocy społecznej we Wrocławiu poprzez wymianę doświadczeń, wspólną dyskusję, wdrażanie konkretnych rozwiązań.

Termin i miejsce: środa, 11 grudnia 2013, godz. 13.00  (do 15.00)- siedziba Stowarzyszenia KARAN, ulica Skoczylasa 8 Wrocław – Leśnica , http://karan.wroc.pl/kontakt/

Plan spotkania:

1. Prezentacja założeń, przebiegu oraz osiągnięć Programu Aktywności Lokalnej „Aktywna Leśnica” – programu aktywizacji społecznej ludności Leśnicy.

2. Przykłady dobrych praktyk w Leśnicy w ramach działań Partnerstwa Lokalnego dla Leśnicy

3. Prezentacja działań Stowarzyszenia KARAN

4. Sprawy różne
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 grudnia na adres: rafal.florczak@um.wroc.pl

Zapraszamy.Powrót do Aktualności →