Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komunikat o nowym Centrum Sektor 3

Opublikowano w 22 grudnia 2015 przez admin

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem dot. zmian w funkcjonowaniu nowego projektu Centrum Sektor 3.

Drodzy Państwo!

W dniu 31 grudnia Fundacja „Umbrella” kończy realizację III edycji zadania publicznego pn. „Prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 wraz z Pozarządowym Ośrodkiem Kariery w latach 2013-2015”, współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

Urząd Miejski ogłosił konkurs na prowadzenie Centrum Sektor 3 w latach 2016-2018, jednak dotacja na realizację tego zadania została ograniczona o kwotę 120 tys. zł w każdym roku (z 560 tys. do 440 tys.). Ograniczenie to nie było podyktowane negatywną oceną naszych działań, obniżeniem ich jakości, czy nieosiąganiem założonych wskaźników, a jedynie brakiem wystarczających środków finansowych.

Mimo tak znacznego zmniejszenia środków na działania, zdecydowaliśmy się opracować ofertę i przystąpić do konkursu. Nasza oferta, w wyniku postępowania konkursowego została przyjęta przez Urząd Miejski do realizacji. Będziemy więc spotykać się z Państwem w Centrum Sektor 3 przez następne trzy lata, ale w innej formule organizacyjnej i na zmienionych zasadach. Nasze działania będziemy musieli skupić przede wszystkim na ofercie wsparcia dla grup inicjujących powstanie nowych organizacji oraz „młodych” stowarzyszeniach i fundacjach.

Najważniejsze zmiany to:

  • dla grup inicjatywnych i organizacji do 3 lat istnienia wparcie będzie oferowane w ramach Bezpłatnego Inkubatora NGO (BINGO), w oparciu o plany rozwoju organizacji opracowane z doradcami; korzystanie z wszystkich form wsparcia z naszej oferty będzie bezpłatne;
  • dla organizacji starszych niż 3 lata wsparcie będzie oferowane w ramach Ośrodka Wspierania Organizacji (OWO); bezpłatne będzie korzystanie ze stanowisk do pracy biurowej, doradztwa bieżącego i adresu siedziby/korespondencyjnego oraz odbioru poczty; korzystanie z pozostałych usług Centrum Sektor 3 (sale, konsultacje specjalistyczne, szkolenia) będzie odpłatne wg kalkulacji kosztów bezpośrednich;
  • Centrum Sektor 3 będzie czynne: w poniedziałki, wtorki i piątki w godz. 9.00 – 17.00, a w środy i czwartki w godz. 12.00 – 20.00; poza godzinami otwarcia możliwe będzie wynajmowanie sal odpłatnie po uzgodnieniu – na podobnych zasadach jak dotychczas; Centrum Sektor 3 rozpocznie realizację oferty wsparcia od 18.01.2016;
  •  zmniejszeniu ulegnie liczba osób zatrudnionych na stanowiskach doradców;
  • zmniejszeniu ulegnie liczba szkoleń bezpłatnych;
  • nie będzie kontynuowana działalność Pozarządowego Ośrodka Kariery;
  • korzystanie z oferty Centrum Sektor 3 w ramach BINGO i OWO będzie możliwe po zapoznaniu się i akceptacji regulaminu oraz podpisaniu nowego porozumienia; dokumenty te zostaną Państwu przedstawione do 17.01.2016. za pośrednictwem dotychczasowych kanałów informacyjnych.

Mamy nadzieję, że zmiany te spotkają się z Państwa zrozumieniem.Powrót do Aktualności →