Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konferencja konsultacyjna Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Opublikowano w 7 stycznia 2019 przez admin

Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Ministra Inwestycji zaprasza na KONFERENCJĘ KONSULTACYJNĄ PROJEKTU KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2030.

Konsultacje odbędą się w dniu 14 STYCZNIA 2019 R. O GODZ. 13.00 w sali
posiedzeń Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (sala nr 1222), w gmachu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Powstańców Warszawy 1.

Spotkanie jest organizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we
współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Podczas spotkania będzie możliwość zapoznania się z projektem dokumentu,
zgłaszania uwag i opinii oraz wzięcia udziału w dyskusji.

Zachęca się do aktywnego udziału w dyskusji na temat celów, kierunków
działań oraz mechanizmów prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r.
oraz ukierunkowania środków finansowych pochodzących z budżetu państwa,
jak i funduszy europejskich w nadchodzących latach.

Informacje na temat dokumentu, spotkań konsultacyjnych oraz formularze
do zgłaszania swojego uczestnictwa dostępne są pod adresem:
www.miir.gov.pl/ksrr

Szczegóły organizacyjne dotyczące spotkania znajdują się
zaproszeniu oraz programie konferencji.Powrót do Aktualności →