Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konferencja Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu 27/11/2014

Opublikowano w 22 października 2014 przez admin

To konferencja wynikająca z potrzeby połączenia działań Państwa, biznesu oraz organizacji pozarządowych (NGO). Jej celem jest stworzenie platformy wymiany informacji i danie obu stronom możliwości dzielenia się wiedzą, aby wspólnie tworzyć nową wartość dodaną. Jest to pierwsza edycja, która nada kierunek dalszym projektom. W ramach konferencji odbędzie się panel dyskusyjny, case studies oraz praktycznych warsztaty przeprowadzone przez NGO oraz biznes.

Plakat Informacyjny LOB

Więcej o konferencji na: www.akademiaodpowiedzialnosci.pl oraz:

https://www.facebook.com/pages/Akademia-Odpowiedzialnego-Biznesu/263356193862413Powrót do Aktualności →