Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

KONFERENCJA „Rozwój metod edukacyjnych w obszarze kompetencji obywatelskich i społecznych” – RELACJA Z WYDARZENIA

Opublikowano w 31 października 2017 przez admin

Dnia 23 października 2017 roku Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” zorganizowała konferencję pt. „Rozwoju metod edukacyjnych w obszarze kompetencji obywatelskich i społecznych”. Konferencja została objęta patronatem honorowym Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej.

Wydarzenie w imieniu Przedstawicielstwa otworzyła Pani Dagna Lewandowska.
Konferencja została podzielona na dwie części: podczas pierwszej uczestnicy mieli okazję zapoznać się z rezultatami projektu „Współpraca na rzecz innowacyjnej edukacji w obszarach kompetencji społecznych i obywatelskich” realizowanego w partnerstwie z Lithuanian Youth Center oraz Czech Council of Children and Youth w latach 2015-2017.  Podczas drugiej części odbyła się debata moderowana, w której udział wzięli eksperci z organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i instytucji publicznych: Bartłomiej Świerczewski (dyrektor biura ds. partycypacji społecznej UMW), dr Maciej Bachryj – Krzywaźnia  (Katedra Studiów Europejskich, UWr), dr Kamila Kamińska (Instytut Pedagogiki UWr), Krzysztof Pielaszek (Stowarzyszenie Semper Avanti), Kazik Szepiela (Instytut Edukacji Społecznej)  Agnieszka Fortuna (Związek Harcerstwa Polskiego) oraz  Joanna Zielińska – Kowal (Fundacja Uniwersytet Dzieci). Debatę moderowała mgr Paula Wiśniewska (doktorantka, Katedra Studiów Europejskich, UWr).

2

Projekt „Współpraca na rzecz innowacyjnej edukacji w obszarach kompetencji społecznych i obywatelskich” oraz jego rezultaty zostały zaprezentowane przez koordynator Beatę Partykę. Celem projektu było wypracowanie nieformalnych metod nauczania, za pomocą których można kształtować kompetencje społeczne i obywatelskie wśród młodych osób. W latach 2015 – 2017 odbyły się kilkudniowe spotkania we Wrocławiu, w Wilnie oraz w Namest nad Oslavou.  Rezultatami projektu jest publikacja „Pathways. How to build educational activities for young people that are truly grounded in their social and civic lives”, w której zostały opisane istniejące oraz nowo opracowane metody do pracy z młodymi ludźmi. Oprócz tego opracowano aplikacją mobilną: „Pathways – Find the Method” oraz stronę internetową: http://findthemethod.eu/. Efektem przedsięwzięcia jest również wypracowanie podejścia metodologicznego „Learning continuum”. „Nie wszystkie metody są uniwersalne, dlatego też opracowaliśmy narzędzie Learning Activity Development Canvas, za pomocą którego można zaprojektować metodę pracy dostosowując ją do wieku uczestników oraz do kontekstu a w szczególności dostosować je do potrzeb młodych osób nieuczących się, niepracujących i nieszkolących się (ang. NEET)” – mówiła Beata Partyka. Następnie Bastian Künzel zaprezentował sposób pracy z Learning Activity Development Canvas. Uczestnicy zapoznali się z podejściem metodologicznym, sposobem planowania działań edukacyjnych w zależności od kontekstu, celu, zawartości i procesu, jak również dostosowania ich do konkretnych potrzeb edukacyjnych NEET.

3
Swoimi wrażeniami na temat projektu podzieliły się również jego uczestniczki. „Tak naprawdę dopiero podczas tego projektu dowiedziałam się czym są w ogóle kompetencje oraz w jaki sposób kształtuje się kompetencje społeczne i obywatelskie. Dla mnie edukacja nieformalna, to takie podświadome zdobywanie wiedzy. Wypracowane metody staram się używać podczas zajęć na Uniwersytecie, np. przygotowując prezentację” – powiedziała Olha Petko. Natomiast Monika Kabata nagrała krótki filmik, w którym mówiła m.in. o tym, że „…ten projekt był inny ze względu na temat. Kiedy słyszysz kompetencje społeczne i obywatelskie myślisz: chodzę raz na jakiś czas na wybory, jestem w radzie osiedlowej. I tyle. Dla mnie najlepszym rezultatem tego projektu byłaby sytuacja, w której edukatorzy odłożą podręczniki na bok i sięgną po naszą aplikację, żeby wykorzystać nieformalne metody do pracy z dzieciakami”.
Podczas drugiej części spotkania odbyła się moderowana debata, w czasie której eksperci wspólnie zastanowili się m.in. nad rozwojem kompetencji społecznych i obywatelskich wśród młodych osób, nad tym dlaczego poziom partycypacji obywatelskiej w Polsce jest taki niski oraz jak włączać w proces edukacji społecznej i obywatelskiej  młode osoby nieuczące się, niepracujące i nieszkolące się  (ang. NEET – not in employment, education and training), dlaczego ważny jest proces umiędzynarodowienia działań skierowanych do młodzieży oraz w jaki sposób pracownicy młodzieżowi mogą wzmacniać swoje własne kompetencje.
Prelegenci zgodzili się, że dzieci oraz młodzież nie ma czasu po lekcjach na dodatkowe aktywności, dlatego warto w szkołach, na uczelniach używać metod edukacji nieformalnej. Dr Kamila Kamińska przedstawiła w jaki sposób wykorzystuje metody nieformalne w swojej codziennej pracy na Uniwersytecie Wrocławskim: „na przedmiocie „edukacja międzykulturowa” na kierunku pedagogika, połowa zajęć jest w terenie. Jeżdżę ze studentami do meczetu, oni wypracowują projekty międzykulturowe. To są elementy absolutnie pracy nieformalnej, które jestem wstanie realizować w ramach uczelni.” Agnieszka Fortuna zaznaczyła, że „musimy sami dawać przykłady. Jeżeli Ci, którzy pracują z młodzieżą chcą ich uczyć, to sami muszą tacy być. W szkole jest podstawa programowa, ale zawsze znajdzie się miejsce, aby znaleźć metody, aby pobawić się tematem, przedstawić go w inny sposób” . Prelegenci zauważyli również, że w Polsce brakuje komplementarnej polityki młodzieżowej, jak ma to miejsce w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech: „Mamy pojedyncze działania jak np. działalność organizacji pozarządowych, sejmiki młodzieżowe, gdzie głos młodzieży jest słyszany, brakuje nam jednak pewnej synergii w tym obszarze. Działania są rozproszone” mówił Kazimierz Szepiela.

1

Pytania zadawane były również przez osoby z publiczności m.in. o to w jaki sposób kształtować kompetencje społeczne u uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz jakie programy wspierające rozwój kompetencji społecznych wśród uczniów oferuje Gmina Wrocław.
Podczas debaty eksperci oraz publiczność zgodzili się, że temat jest bardzo obszerny i nie jest łatwo znaleźć odpowiedź na wszystkie postawione pytania oraz gotowe recepty na to, w jaki sposób skutecznie kształcić kompetencje społeczne i obywatelskie wśród młodych osób. Efektem wydarzenia było opracowanie rekomendacji dla władz samorządowych systemowych, m.in. wprowadzenie programu edukacji obywatelskiej we wrocławskich szkołach, do realizacji systemowo przez ngo wyłonionych w konkursach, partycypacyjnego opracowania założeń kompleksowej i spójnej  „polityki młodzieżowej” dla Wrocławia i jej sukcesywne wdrażanie wraz z zapewnieniem odpowiednich środków finansowych i infrastruktury,  i jednostkowych m.in. utworzenie bazy miejsc, gdzie młodzież może się angażować z jasnym informowaniem, co może robić i jakie z tego wyniesie „korzyści” oraz wspieranie nauczycieli, którzy angażują się w inicjatywy obywatelskie w szkołach.Powrót do Aktualności →