Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konkursy i nabory w ramach AIR Wro

Opublikowano w 13 listopada 2018 przez admin

Konkurs dla NGO - social media

Konkurs dla NGO jest ofertą skierowaną do organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych, które w 2019 roku planują organizację rezydencji lub wizyt studyjnych na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska. Do konkursu można zgłaszać projekty związane z działaniami artystycznymi, edukacyjnymi, badawczymi, animacyjnymi, społecznie zaangażowanymi oraz wszystkie projekty, które poprzez sztukę, muzykę i literaturę, edukację, aktywizm, tworzenie i/lub rozwijanie sieci Europejskich kadr sektorów kreatywnych, wspieranie i promocję ruchów miejskich, edukację i promocję działań związanych ze zrównoważonym rozwojem, dążą do zgłębiania, promocji i reinterpretacji tematyki kultury miejskiej.

Co oferujemy? Wsparcie merytoryczne, organizacyjne, promocyjne oraz finansowe w maksymalnej kwocie 10.000 złotych.

Nabór: 10.09-19.11.2018

Wyniki: 30.11.2018

Konsultacje: 20.09, 4.10, 25.10, 8.11 oraz 15.11 w godz. 15:30-18:00 (Barbara, Świdnicka 8B, Wrocław)

Działania: 2.01-30.11.2018

Odnośnik do konkursu: https://strefakultury.pl/contest/airwro-konkurs-6/

Kultura Mobilna 7.0 z kolei jest ofertą zaprojektowaną w celu wsparcia mobilności twórców, badaczy, menedżerów i aktywistów z Wrocławia i Dolnego Śląska. Do udziału w naborze zaproszeni są artyści, kuratorzy, menedżerowie kultury, dziennikarze, aktywiści, animatorzy i badacze z Dolnego Śląska, którzy indywidualnie lub w grupach planują już na 2019 rok wyjazdy na rezydencje i wizyty studyjne.

W ramach „Kultury Mobilnej” mogą otrzymać wsparcie finansowe do 3000 złotych na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania.

Nabór: 05-25.11.2018

Wyniki: 03.12.18

Konsultacje: 14 i 21.11, godz. 15:00-17:00 (Barbara, Świdnicka 8B, Wrocław)

Wyjazdy: 01.01-13.12.19

Odnośnik do naboru: https://strefakultury.pl/contest/kultura-mobilna-7-0/

AIR Wro to program rezydencji, wizyt studyjnych i współpracy międzynarodowej, kontynuowany w ramach Strefy Kultury Wrocław po roku obchodów Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu w 2016 roku. Jego zadaniem jest wsparcie i promocja działań twórców reprezentujących różne dziedziny kultury, edukacji i sztuki, którzy zainteresowani są współpracą z przedstawicielami lokalnych społeczności i środowisk, a także kształtowaniem międzynarodowych relacji kulturalnych.

AIR Wro wspiera twórców, kuratorów, akademików, dziennikarzy, aktywistów, animatorów i menedżerów realizujących artystyczne, kulturalne, badawcze oraz społeczne projekty, które czerpią z tradycji ruchów miejskich i oddolnych, dedykowane są bieżącym sprawom i problemom, na przykład przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej, ochronie środowiska czy ekologii, odnoszą się do edukacji obywatelskiej, kwestii społecznych i polityki kulturalnej, a także służą mediacji, poszukiwaniu dobrych praktyk i rozwiązań dla współczesnych miast.Powrót do Aktualności →