Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje – Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS 2021-2027)

Opublikowano w 1 lutego 2022 przez admin

Szanowni Państwo

Członkowie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Od 24 stycznia do 28 lutego 2022 r. trwają konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS 2021-2027).

Jest to proces, w którym wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział i zgłosić swoje propozycje, sugestie, czy uwagi. Można to zrobić na trzy sposoby:

Ponadto informujemy, iż w ramach konsultacji społecznych projektu programu FEDS 2021-2027 odbędzie się szereg spotkań tematycznych (w formule on-line), dostępnych dla wszystkich zainteresowanych.

Harmonogram spotkań tematycznych w ramach konsultacji CP1-CP6:

  1. CP1, CP3, CP4 (EFRR) – 1 lutego 2022 r.
  2. CP2, CP5 (EFRR) – 2 lutego 2022 r.
  3. CP4 (EFS+) – 3 lutego 2022 r.
  4. CP6 (FST) – 4 lutego 2022 r.

Wysłuchania:

  1. Wysłuchanie publiczne – 7 lutego 2022 r.
  2. Odwrócone wysłuchanie – 2 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje o spotkaniach wraz z linkami dostępu do spotkań będą udostępniane na bieżąco na stronie rpo.dolnyslask.pl.

Projekt programu FEDS 2021-2027 z wraz z formularzem do zgłaszania uwag dostępny jest na stronie

Uwagi można zgłaszać także drogą mailową na adres: dpf@dolnyslask.pl

Termin na zgłaszanie uwag: od 24 stycznia do 28 lutego 2022 roku.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji dostępne są na stronie: https://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/rpo-wd-2021-2027/konsultacje-spoleczne/

Poniżej przesyłam konsultowane dokumenty wraz z harmonogramem spotkań tematycznych. W celu omówienia uwag i wystosowania wspólnego stanowiska Komitetu zostanie zorganizowane spotkanie Komitetu w formule on-line. Datę z godziną przekażę w najbliższych dniach.

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska_ 2021 2027 (FEDS 2021_2027)

zał. 1 Diagnoza FEDS

zał. 2. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji_ Wałbrzych 4.0

zał. 3.Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji_ powiat zgorzelecki

zał. 4. 4. warunki podstawowe

zał. 5. Aneks 1 Wkład Unii w oparciu o stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe i stawki ryczałtowe

zał. 6. Aneks 3 Wykaz planowanych operacji o znaczeniu strategicznym wraz z harmonogramem

 

W dniach 1-4 lutego 2022 r. w godz. 10.00 – 14.00 zaplanowane są spotkania tematyczne (w formule on-line) w ramach konsultacji:

Ø    Spotkanie dotyczące: CP1, CP3, CP4 (EFRR) – 1 lutego 2022 r.

Link: https://zoom.us/j/99820775496?pwd=bVRxc1lZcisvMnNzdWNLUFJKcmc2UT09

Identyfikator spotkania: 998 2077 5496

Kod dostępu: 776775

Ø    Spotkanie dotyczące: CP2, CP5 (EFRR) – 2 lutego 2022 r.

Link: https://zoom.us/j/99536732549?pwd=UUN4MFBJR2JNckYxMHZuaEtQSjZvdz09

Identyfikator spotkania: 995 3673 2549

Kod dostępu: 806337

Ø    Spotkanie dotyczące: CP4 (EFS+) – 3 lutego 2022 r.

Link: https://zoom.us/j/92450677272?pwd=MkxIZ2lBS0tTQzN3VFkxT2JiNlhaQT09

Identyfikator spotkania: 924 5067 7272

Kod dostępu: 224821

Ø    Spotkanie dotyczące: CP6 (FST) – 4 lutego 2022 r.

Link: https://zoom.us/j/96587395730?pwd=dTMra0pQSGdpWjdROWw0Nk5LZlJzdz09

Identyfikator spotkania: 965 8739 5730

Kod dostępu: 768979Powrót do Aktualności →