Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje innowacji społecznych w obszarze edukacji ustawicznej

Opublikowano w 24 stycznia 2019 przez admin

logo

Inkubator innowacji społecznych w obszarze edukacji ustawicznej osób dorosłych zaprasza, w ramach prowadzonych konsultacji powszechnych, do wyrażenia opinii o 4 mikro innowacjach wyłonionych w ramach projektu do szerszego upowszechnienia.

Innowacje zostały opracowane  w ramach grantów udzielonych w projekcie „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne. Projekt jest realizowany przez Partnerstwo w składzie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. w Szczecinie oraz Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego.

Uwagi można zgłaszać przy wykorzystaniu formularza dostępnego pod adresem http://www.innowacje.zgd.com.pl/konsultacje-powszechne-innowacji-wylonionych-etapu-upowszechnienia/

Wypełniony formularz należy przesłać na adres innowacje@gd.com.pl w terminie do 04 lutego 2019 r.

Zgłoszone uwagi, spostrzeżenia i propozycje usprawnień i uzupełnień innowacji posłużą do opracowania ostatecznych wersji produktów innowacji, które zostaną upowszechnione i udostępnione m.in. podczas trzech konferencji (w Szczecinie, Warszawie i Krakowie), planowanych na miesiąc marzec 2019 r.

Więcej informacji

 

 Powrót do Aktualności →