Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje programu Europa dla obywateli

Opublikowano w 27 stycznia 2017 przez admin

Komisja Europejska prowadzi obecnie konsultacje dotyczące programu Europa dla obywateli, realizowanego w latach 2014-2020.

Program służy m.in. popularyzacji tematyki unijnej i historii Unii Europejskiej, promowaniu obywatelstwa europejskiego oraz wspieraniu aktywności obywatelskiej na poziomie unijnym.

Celem konsultacji jest ocena dotychczasowych osiągnięć Europy dla obywateli, rozpoznawalności programu i jego percepcja w oczach obywateli UE.

Serdecznie zapraszamy zarówno tych z Państwa, którzy mieli okazję korzystać z programu, jak i tych którzy tylko o nim słyszeli, do wyrażenia zdania na temat programu oraz przekazania ewentualnych propozycji zmian lub ulepszeń.

Ankieta jest otwarta do 10 kwietnia 2017 r.

Link do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/a137718f-2fc9-4d01-aea4-054b5ca56512?draftid=7e359ac9-1b23-4bb9-b472-0ba064b483f2&surveylanguage=PLPowrót do Aktualności →