Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje programu współpracy Wrocławia z NGO na rok 2020

Opublikowano w 5 sierpnia 2019 przez admin

Prezydent Wrocławia przedstawia Wrocławskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego do konsultacji projekt Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Programu Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 2 sierpnia 2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 6 września 2019 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 6 września 2019 r. (piątek):

  • elektronicznie na adres: wss@um.wroc.pl
  • pisemnie na adres: Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław pok. 120

W przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, a nie data stempla pocztowego.
W ramach konsultacji odbędzie się spotkanie konsultacyjne: 4 września (środa) w godz. 12.00 – 14.00

Miejsce: sala konferencyjna Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” przy ul. Legnickiej 65.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

Więcej informacjiPowrót do Aktualności →