Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje projektu rozporządzenia MPiPS w sprawie wzoru oferty i umowy zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania

Opublikowano w 21 października 2014 przez admin

Departament Pożytku Publicznego zachęca do nadsyłania uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Uwagi można przesyłać do 17 listopada 2014.Powrót do Aktualności →