Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Opublikowano w 10 października 2016 przez admin

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej prowadzi konsultacje Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Czym jest Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej?
Program jest aktualizacją: Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie dolnośląskim do roku 2020.
W programie przedstawiona została wizja rozwoju ekonomii społecznej w regionie poprzez określenie wskaźników i rezultatów, których osiągnięcie do roku 2020 jest istotne dla Samorządu Województwa. Program zawiera propozycje konkretnych działań, które mają prowadzić do osiągnięcia rozwoju ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim.
Program został podzielony na następujące priorytety:
1 PRIORYTET – EKONOMIA SPOŁECZNA JAKO ELEMENT RYNKU PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
2 PRIORYTET – ROZWÓJ LOKALNY A EKONOMIA SPOŁECZNA
3 PRIORYTET – STWORZENIE DOCELOWEJ SIECI USŁUG WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM
Na Państwa uwagi czekamy do 14 października 2016r.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie – http://dops.wroc.pl/aktualnosci.php?id=94


Powrót do Aktualności →