Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowanie i sposobu przyznawania wrocławskim artystom i artystkom pracowni artystycznych przez Gminę Wrocław przekazywanych w ramach miejskich konkursów.

Opublikowano w 10 listopada 2020 przez admin

Ideą konsultacji społecznych jest przeanalizowanie funkcjonowania pracowni, trybu ich przyznawania, jak i wypracowanie propozycji rozwiązań na przyszłość. Podstawą jest również analiza funkcjonowania pracowni artystycznych w innych miastach. Dodatkowym zagadnieniem jest również wymiar promocyjny: informowania o artystach tworzących w pracowniach miejskich i ich pracach. Wątkiem wymagającym rozwinięcia są również pracownie przeznaczone dla artystów innych dziedzin sztuki, szczególnie że większość funkcjonujących obecnie, to pracownie plastyczne.


Kiedy konsultujemy?
10 listopada – 20 grudnia 2020 r.

Co konsultujemy?
Funkcjonowanie i sposób przyznawania pracowni artystycznych przez Gminę Wrocław przekazywanych w ramach miejskich konkursów wrocławskim artystom.

Jaki zakres konsultacji?
1. Sposób przyznawania pracowni.
2. Skład i forma pracy komisji konkursowej.
3. Oczekiwania wrocławskiego środowiska kulturalnego w temacie pracowni artystycznych.

Jaki cel konsultacji?
Zebranie potrzeb oraz wstępnych rekomendacji środowiska artystycznego oraz mieszkanek i mieszkańców Wrocławia w zakresie pracowni artystycznych.

Jaki efekt konsultacji?
Raport z konsultacji, zawierający rekomendacje i wytyczne dla funkcjonowania pracowni artystycznych we Wrocławiu. Na jego podstawie przygotowany zostanie projekt nowej uchwały, regulującej sposób przyznawania pracowni. W kolejnym etapie, w roku 2021 planowane są konsultacje projektu uchwały.

Kto konsultuje?
Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem artystów, aktywistów miejskich, osób z organizacji pozarządowych, pracowników miejskich instytucji kultury oraz mieszkańców kamienic komunalnych, gdzie funkcjonują pracownie.

Jak konsultujemy?
E-SPOTKANIE ROZPOCZYNAJĄCE | 17.11.2020 r., g. 17.30 | dostępne na platformie internetowej Clickmeeting | transmisja na żywo na stronie konsultacji
Uwaga! Minimalne wymagania sprzętowe, aby wziąć udział w spotkaniu online – sprawdź!
E-SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI ŚRODOWISK | 08.12.2020 r.
E-SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 10.12.2020 r., g. 17.30 | dostępne na platformie internetowej Clickmeeting | transmisja na żywo na stronie konsultacji
Uwaga! Minimalne wymagania sprzętowe, aby wziąć udział w spotkaniu online – sprawdź!
E-FORMULARZ OPINII | 10.11 – 20.12.2020 r. |Powrót do Aktualności →