Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje społeczne: Jak urządzić dolinę Olszówki i park Krzycki?

Opublikowano w 19 czerwca 2020 przez admin

Rozpoczynają konsultacje społeczne: Jak urządzić dolinę Olszówki i park Krzycki?

Rozwój terenów zieleni to jeden z najważniejszych aspektów planowania i zagospodarowania Wrocławia – każdy z nas wie, jak pozytywnie zielona przestrzeń w mieście wpływa na jakość życia. Jeden z obszarów, który w najbliższym czasie Miasto chciałoby zagospodarować, położony jest w dorzeczu Ślęzy i Odry.

Wstępnie plany na urządzenie doliny Olszówki Krzyckiej były inne (miał powstać park Krzycki i kolektor wody opadowej), jednak, w wyniku oddolnej inicjatywy mieszkańców, Prezydent zdecydował, że planowanie zostanie rozpoczęte od nowa, a decyzja na temat tego, jak zagospodarować to miejsce, będzie podjęta wspólnie z wrocławianami i wrocławiankami.

Partycypacja społeczna jest niezwykle ważna – żadne nowoczesne miasto nie może być zarządzane bez słuchania głosu mieszkańców.

W związku z tym rozpoczynamy proces planowania tego terenu: wspólnie chcemy zastanowić się, jak urządzić dolinę Olszówki i park Krzycki.

Konsultacje, które rozpoczynamy, będą jednym z pierwszych etapów inwestycji.

Uwaga! W konsultacjach przewidziano aktywny udział dzieci i młodzieży poprzez specjalnie dostosowany e-formularz, udział w terenowej grze ekologicznej czy zachęcie do tworzenia prac plastycznych z wyobrażeniem idealnego parku.

Kiedy odbywają się konsultuje?

18.06–12.07.2020 r.

Co będzie konsultowane?

Sposób urządzenia doliny Olszówki Krzyckiej (od ul. Racławickiej do ul. Skarbowców) i parku Krzyckiego

Jaki jest cel konsultacji?

Przeprowadzenie rozmowy na temat zagospodarowania ważnego obszaru miasta.
Zebranie opinii mieszkanek i mieszkańców miasta na konsultowany temat, w tym na temat obecnego sposobu użytkowania terenu i jego znaczenia.
Przekazanie informacji o obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, strukturze własnościowej oraz założeniach dla parku Krzyckiego.

Jaki jest zakres konsultacji?

Dla doliny Olszówki:
przyroda doliny Olszówki;
zieleń istniejąca i planowana;
przebieg Olszówki i wykorzystanie jej koryta;
zapisy planu miejscowego dla tego terenu, m.in. droga zbiorcza;
powiązanie terenu z okoliczną zabudową;
obecny i przyszły sposób użytkowania terenu.

Dla parku Krzyckiego:
Funkcje, które park może pełnić, oraz elementy mogące pojawić się na tym terenie, np.:
strefy przyrody bez dostępu człowieka (tzw. biocenotyczne);
strefy rekreacji biernej;
place zabaw dla różnych grup wiekowych;
elementy przeznaczone do edukacji, kultury, aktywności społecznej (np.: żłobek, przedszkole, szkoła – wszystko plenerowe; scena, teatr, ścieżki: edukacyjne, przygodowe, sensoryczne);
miejsca rekreacji grupowej, np.: zadaszenia, wiaty, kamienne kręgi;
miejsca do ćwiczeń;
toalety.
Elementy rekreacji czynnej lub biernej, z zastrzeżeniem, że park to w przeważającej mierze teren o dużych walorach przyrodniczych, i elementy rekreacyjne tu lokalizowane będą jak najbardziej naturalne, by nie wpływały negatywnie na otoczenie.
Układ ścieżek pieszych i rowerowych w parku, wynikający z obecnego i przyszłego otoczenia, zagospodarowania wewnętrznego, zewnętrznych powiązań, potrzeb osób z niepełnosprawnościami i obsługi technicznej.
Mała architektura: ławki, leżaki, kosze na odpady, elementy informacyjno-edukacyjne, stojaki rowerowe, oznaczenia ścieżek biegowych, bariery i słupki itp.
Ogólne zasady pielęgnacji istniejącej zieleni.
Zapisy planu miejscowego dla tego terenu, czyli m.in. zabudowa mieszkaniowa.
Kto konsultuje?
Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, obecni i przyszli użytkownicy terenu doliny Olszówki i parku Krzyckiego

Jak odbywają się konsultacje?

E-SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 30.06.2020 r., g. 17.30 | Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting. | Transmisja (podgląd) na stronie konsultacji.

Uwaga! Minimalne wymagania sprzętowe, aby wziąć udział w spotkaniu on-line – sprawdź tutaj.

SPACER KONSULTACYJNY | W terminie między 29 czerwca a 3 lipca; konkretna data zostanie podana chętnym, po uprzednim zapisaniu się. Liczba spacerów zależna jest od zainteresowania. Zapisy drogą mailową (konsultacje@feps.pl) lub telefoniczną (w godzinach 9.00—15.00; nr tel. 508 964 354; Maria Rudnicka, FEPS) potrwają do 25 czerwca. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

E-FORMULARZ | 18.06–12.07.2020 r. | Dostępny na stronie konsultacji.

KONSULTACJE Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ:

  • E-FORMULARZ | Dzieci i młodzież mogą wypowiedzieć się w sprawie swoich potrzeb i wizji przyszłego parku Krzyckiego. Formularz jest dostosowany do ich możliwości poznawczych, a promowany jest przez kanały internetowe oraz we współpracy ze szkołami. Młodsze dzieci mają możliwość wysłania, z pomocą rodziców, rysunkowej wizji parku. | Więcej znajdziesz tutaj.
  • PROJEKT MŁODZIEŻOWEJ ŚCIEŻKI/GRY EKOLOGICZNEJ | W partnerstwie z harcerzami i zainteresowanymi dziećmi z osiedla zostanie przygotowany projekt młodzieżowej gry, którą zrealizować będzie można w parku. Uczestnicy wskażą najciekawsze, ich zdaniem, elementy przyszłego parku, zaproponują zadania do gry, a w ramach konsultacji mogą odszukać skrytkę geocache, w której znajdują się gadżety z konsultacji (informacja o projekcie gry promowana jest przez kanały internetowe). | Więcej znajdziesz tutaj.

Jaki efekt konsultacji?
Raport z konsultacji z rekomendacjami dla projektantów
Więcej informacji: www konsultacji – https://www.wroclaw.pl/rozmawia/jak-urzadzic-doline-olszowki-i-park-krzyckiPowrót do Aktualności →