Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje społeczne. Jak zagospodarować podwórko przy placu. św. Macieja na wrocławskim Nadodrzu?

Opublikowano w 28 lipca 2020 przez admin

Jak zagospodarować wnętrze podwórzowe w kwartale ulic: Henryka Probusa, Henryka Pobożnego, Niemcewicza, Jedności Narodowej i pl. Św. Macieja?

To podwórze na Nadodrzu, w ścisłym centrum miasta. Jest częścią zabytkowego, historycznego układu urbanistycznego. Z dwóch stron otaczają je budynki, z dwóch pozostałych ogrodzone jest murem i dawnymi zabudowaniami gospodarczymi. Od pl. św. Macieja można tu wjechać samochodem.

Kiedy odbywają się konsultacje?
28.07 – 18.08.2020 r.

Jaki jest cel konsultacji?

Zebranie opinii mieszkańców (również najmłodszych) na temat sposobu zagospodarowania podwórza – posłużą do przygotowania koncepcji.
Przeprowadzenie rozmowy na temat zakresu zadania i priorytetów działań.

Jaki jest zakres konsultacji?
Konsultacje będą miały na celu poznanie potrzeb mieszkańców i zebranie propozycji w zakresie zagospodarowania wnętrza podwórzowego.

Będzie ono uwzględniać:

  • wprowadzenie elementów małej architektury (w tym: stojaków na rowery, koszy na śmieci etc.), zamontowanie osłony śmietnikowej,
  • zagospodarowanie zieleni,
  • wykonanie drogi wewnętrznej wraz z wydzielonymi miejscami postojowymi (z uwzględnieniem miejsc dla niepełnosprawnych),
  • retencję na podwórku,
  • oświetlenie.

Na podstawie opinii mieszkańców oraz rekomendacji przekazanych przez jednostki miejskie opracowane zostaną wytyczne do sporządzenia koncepcji programowo-przestrzennej dla projektanta.

Jaki efekt konsultacji?

Raport z konsultacji, który zostanie przekazany projektantowi.

Jak odbywają się konsultacje?

E-FORMULARZ OPINII | 28.07–18.08.2020 r. | Dostępny na stronie konsultacji.

PUNKT KONSULTACYJNY | 5.08.2020 r. (środa), g. 17:00–19:00 | Punkt będzie znajdował się na konsultowanym podwórku.

E-SPOTKANIE | 11.08.2020 r. (wtorek), g. 17.30 | Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting. | Transmisja (podgląd) na stronie konsultacji.

Młodzi też mogą konsultować!

Wypowiedzieć się czego brakuje na ich podwórku. Wydział Partycypacji Społecznej
Urzędu Miejskiego Wrocławia proponuje specjalne spotkanie warsztatowe i dostosowany formularz.

Więcej informacji: na www.wroclaw.pl/maciejaPowrót do Aktualności →