Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje społeczne – Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Wrocławia (Plan Transportowy)

Opublikowano w 11 marca 2016 przez admin

Jak ma wyglądać transport publiczny we Wrocławiu? Jak podnieść jego znaczenie, jakość, komfort obsługi pasażera?

Zapraszamy do udziału w publicznych konsultacjach Planu Transportowego. To dokument, który wytyczy na kilka lat kierunki rozwoju transportu publicznego w stolicy Dolnego Śląska. Będzie możliwość składania uwag i pomysłów, a także wzięcia udziału w dwóch spotkaniach z autorami opracowania. Plan Transportowy to ważny dokument dla realizacji we Wrocławiu polityki zrównoważonego transportu.

Plan:
– wskazuje na przedsięwzięcia priorytetowe i długofalowe dotyczące rozwoju transportu,
– ocenia i prognozuje potrzeby przewozowe z uwzględnieniem trendów demograficznych,
– określa cele i kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego we Wrocławiu i na terenie gmin ościennych, z którymi Miasto podpisało porozumienia,
– wyznacza standardy obsługi w transporcie publicznym,
– prognozuje oddziaływanie realizacji Planu na środowisko naturalne

Dlaczego udział w konsultacjach jest ważny?
Opinie mieszkańców pozwolą lepiej spojrzeć na wiele spraw i dopracować konkretne zagadnienia. Czekamy na pomysły dotyczące funkcjonowania transportu publicznego w wymiarze całego miasta i okolicznych gmin. Celem konsultacji jest uzgodnienie/skonfrontowanie/zestawienie wizji mieszkańców z założeniami Planu transportowego, który zostanie uchwalony przez Radę Miejską Wrocławia.

Otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców
Dwa spotkania konsultacyjne: spotkanie z autorami planu, dyskusja, możliwość zgłaszanie uwag.

Miejsce: BARBARA: infopunkt / kawiarnia / kultura, ulica Świdnicka 8c, 50-067 Wrocław
16 marca g. 18:00 z naciskiem na kwestie funkcjonalne Planu
21 marca g. 17:00 z naciskiem na kwestie ekologiczne

Jak zgłosić swój pomysł?
Więcej informacji oraz specjalny formularz składania uwag na stronie konsultacji:
www.wroclaw.pl/plan-transportowy

Organizatorzy konsultacji:
• Wydział Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia – inicjator
50-032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4
• Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia – partner
50-032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4Powrót do Aktualności →