Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030

Opublikowano w 13 kwietnia 2021 przez admin

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ust.1 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019, poz. 1295 z późn. zm.), ogłosił rozpoczęcie w dniu 8 kwietnia 2021 roku konsultacji społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030.

Projekt Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag zamieszczony został:
– na stronie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej – www.dops.wroc.pl
– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – www.bip.dolnyslask.pl
– BIP Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej – www.bip.dops.wroc.pl

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i podmioty zainteresowane ostatecznym kształtem Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030.

Wypełnione i podpisane formularze należy przesyłać:
– pocztą na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej,
ul. Trzebnicka 42-44,
50-230 Wrocław
– lub zeskanowane na adres poczty elektronicznej dsis2030@dops.wroc.pl do dnia 14 maja 2021 r.Powrót do Aktualności →