Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultujemy Plan Transportowy dla Wrocławia!

Opublikowano w 15 marca 2016 przez admin

Jak ma wyglądać transport publiczny we Wrocławiu? Jak podnieść znaczenie transportu publicznego, jakość, komfort obsługi pasażera? Chcesz wyrazić swoją opinię, posłuchać innych, podyskutować, spotkać się z autorami planu? Zapraszamy na spotkanie!

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Wrocławia (Plan Transportowy) to dokument, który wytyczy na kilka lat kierunki rozwoju transportu publicznego w stolicy Dolnego Śląska. Konsultacje dotyczące Planu Transportu odbywają się albo w formie tradycyjnej papierowej albo elektronicznej za pomocą formularza elektronicznej, zaplanowane są także dwa spotkania w Barbarze, pierwsze już najbliższą środę – mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej UMW. Plan Transportowy jest dokumentem wymaganym przez ustawę z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Muszą go uchwalić gminy, które chcą zlecać usługi transportu publicznego w postaci przetargów nieograniczonych. Daje on możliwość otrzymania dodatkowych punktów dla projektów, które się w nim znajdą w przypadku ubiegania się o środki unijne.

Teraz swoje opinie mogą wyrazić fachowcy oraz mieszkańcy. Z Planem Transportowym można zapoznać się m.in. na naszej stronie – zobacz.Powrót do Aktualności →