Zweryfikowane

Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu

13:45 Jul 25 2013 Saperów 12, 53-151 Wroclaw, Poland

Opis
Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu jest organizacją skupiającą Niemców mieszkających we Wrocławiu i okolicy. Działa od 1991 roku i liczy około 1400 członków zwyczajnych i wspierających. Członkami mogą zostać również osoby nie mające pochodzenia niemieckiego, ale pragnące uczestniczyć w życiu kulturalnym Towarzystwa. Celem Towarzystwa jest pielęgnowanie i popularyzowanie języka niemieckiego oraz tradycji i kultury Dolnego Śląska. Jednym z głównych zadań jest przekazywanie historii Dolnego Śląska i dorobku kulturowego na tym terenie. Innym celem jest utrzymywanie i stałe rozszerzanie kontaktów ze społecznością polską i przedstawicielami władz samorządowych oraz współpraca z nimi. Zgodnie ze swoją nazwą Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne działa przede wszystkim w zakresie kulturalnym i socjalnym. By sprostać tym zadaniom powołano dwie komisje: Komisję Kultury i Komisję Socjalną. Jeszcze inna komisja zajmuje się pracą z dziećmi i młodzieżą. Działalność kulturalna Niemieckiego Towarzystwa nie tylko wzbogaca życie kulturalne miasta Wrocławia, ale także przyczynia się do lepszego zrozumienia historii Śląska. Towarzystwo ponadto wspiera wiele imprez kulturalnych miasta, włączając się przykładowo do organizacji uroczystości związanych z obchodami Millennium miasta Wrocławia, czy Roku Polsko-Niemieckiego. Propozycje w zakresie kulturalnym organizowane są we współpracy z rozmaitymi instytucjami partnerskimi we Wrocławiu, w tym z Uniwersytetem Wrocławskim, z Muzeum Historycznym, z Muzeum Archidiecezjalnym, Muzeum Architektury oraz innymi instytucjami cieszącymi się w mieście dużym prestiżem. W zakresie kultury oferuje się członkom oraz ogółowi wielorodną działalność jak: seminaria, wykłady cykliczne, sympozja, spotkania autorskie z niemieckimi lirykami i pisarzami, koncerty z udziałem niemieckich śpiewaków, muzyków i orkiestr. Program kulturalny zawiera zarówno wystawy artystów śląskich, występy gościnne scen niemieckich, pokazy niemieckich filmów itd. jak też imprezy stałe, jak coroczne spotkania adwentowo-bożenarodzeniowe, zabawy karnawałowe, wycieczki i inne. Szczególne znaczenie w corocznym planie imprez kulturalnych Towarzystwa mają tak zwane "Dolnośląskie Spotkanie Kulturalne", na którym spotykają się wszystkie dolnośląskie NTKS. Niezwykle ważne miejsce w działalności Towarzystwa zajmuje pielęgnowanie języka niemieckiego. Na bieżąco organizowane są kursy językowe dla członków Towarzystwa z wykwalifikowanymi nauczycielami, tak dla dzieci i młodzieży jak i dla dorosłych, zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych. Ponadto zaawansowani kursanci mają możliwość udziału w konwersacjach prowadzonych przez native speakera. wszystkie informacje o naszej organizacji oraz bieżących projektach znajdą Państwo na naszej stronie: www.ntkswroclaw.vdg.pl Tel: 71 361 42 31 Faks: 71 361 62 06 Wrocław, Saperów 12, 53-151
Źródło wiadomości
http://www.ntkswroclaw.vdg.pl
Wiarygodność: UP DOWN 0
Dodaj komentarz
Nazwa:
Email:
Komentarze:
Kod bezpieczeństwa:
15 + 3 =

Dodatkowe akcje

FUNDACJA SPORT DLA DOBREGO CELU

13:31 Jul 09, 2013

Balonowa 41/64, Wroclaw, Poland, 1.7 Kms

Bank Żywności we Wrocławiu

12:07 Jul 15, 2013

Fabryczna 12, Wroclaw, Poland, 1.72 Kms

Stowarzyszenie Chóralne MISERICORDIA

13:33 Jul 08, 2013

Jerzego Bajana 47 a, 50-001 Wroclaw, Poland, 1.91 Kms

Stowarzyszenie Grupa Wsparcia dla Osób z Problemami Pamięci "Niezapominajka"

13:51 Jul 25, 2013

Eugeniusza Horbaczewskiego 20/3, Wroclaw, Poland, 1.94 Kms

Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych

13:40 Jul 17, 2013

Jerzego Bajana 8/18, Wroclaw, Poland, 2.17 Kms