Zweryfikowane

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Wrocław

01:04 Jul 29 2013 Więzienna, Wroclaw, Poland

Opis

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa z ang. European Law Students’ Association (ELSA) jest największą, apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. Jest obecna w 42 krajach Europy. Międzynarodowy charakter organizacji oparty jest na budowaniu wzajemnej współpracy oraz porozumienia przez poznawanie innych systemów politycznych i kultur prawnych. Członkowie ELSA uczestnicząc w życiu stowarzyszenia zdobywają cenne doświadczenia i nową perspektywę w spojrzeniu na prawo, kształtowanie przyszłego życia zawodowego oraz stosunki międzynarodowe.


NASZA WIZJA: „Sprawiedliwy świat gdzie szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”


Celem Stowarzyszenia jest:
1) dążenie do stworzenia sprawiedliwego świata, gdzie respektowane będą godność człowieka i zróżnicowanie kulturowe, 2) wspieranie systemu edukacyjnego, ułatwianie wzajemnego zrozumienia i promowanie postaw obywatelskich wśród studentów prawa i młodych prawników,
3) umożliwianie studentom prawa i młodym prawnikom poznania innych kultur oraz systemów prawnych w duchu konstruktywnego dialogu i współpracy naukowej,
4) kształtowanie światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową,
5) podwyższanie kwalifikacji przyszłych prawników,
6) inspirowanie studentów prawa i młodych prawników do podejmowania działań dla dobra społeczeństwa.


Nasz wrocławski oddział zrzesza młodych, otwartych na świat ludzi. Poza zdobywaniem wiedzy pragniemy przeżyć prawdziwą przygodę, zyskać przyjaciół z całej Polski, poznać i odwiedzić studentów z innych krajów. Chcemy także rozwijać siebie i swoje umiejętności oraz poszerzać je o nowe doświadczenia.


ELSA Wrocław powstała w 1992 roku. Od tego czasu poprzez wspólną organizację rozmaitych projektów oraz integrację członków na cyklicznych imprezach, wypracowaliśmy sobie status jednej z najprężniej działających Grup Lokalnych w Polsce.


Wiarygodność: UP DOWN 0
Dodaj komentarz
Nazwa:
Email:
Komentarze:
Kod bezpieczeństwa:
15 + 4 =

Dodatkowe akcje

Greenpeace Polska

13:06 Aug 19, 2013

Odrzańska 13/1, Wroclaw, Poland, 0.05 Kms

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

23:23 Jul 28, 2013

Kuźnicza 49/55, Wroclaw, Poland, 0.06 Kms

Fundacja PARENNITAS

14:30 Jul 16, 2013

Rynek 2B, Wrocław, Poland, 0.1 Kms

Stowarzyszenie Transformator Kultury

10:07 Jul 15, 2013

Przejście Garncarskie 12/1, Wroclaw, Poland, 0.11 Kms

Fundacja Szansa dla Niewidomych

13:36 Jul 18, 2013

Rynek 31/32, 50-121 Wroclaw, Poland, 0.13 Kms