Zweryfikowane

Fundacja na Rzecz Równości

13:52 Oct 13 2014 Legnicka 65, Wrocław, Poland

Opis
Celem Fundacji jest przede wszystkim działanie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, wyznanie, przekonania, rasę, niepełnosprawność, status materialny we wszystkich dziedzinach życia społecznego, działanie na rzecz poszerzenia dostępu do edukacji zdrowotnej, seksualnej i edukacji dotyczącej metod regulacji prokreacji, a także wspieranie działalności naukowo – badawczej w dziedzinie równouprawnienia.

Fundacja podejmuje również skuteczne działania sprzeciwiające się przemocy wobec kobiet oraz zapewniające ochronę ich praw i wolności. Realizowane zadania ukierunkowane są także na zwiększanie świadomości społecznej w zakresie zjawiska dyskryminacji kobiet i innych grup społecznych oraz wspieranie udziału kobiet w życiu publicznym, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i promowanie dialogu społecznego w celu poszerzania skutecznego wprowadzania w życie zasady równego traktowania.

W ramach programu „POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM W SYTUACJI KRYZYSOWEJ – PRZESTRZEŃ DLA ZMIAN” udzielamy pomocy prawnej, psychologicznej i terapeutycznej osobom doświadczającym przemocy domowej (fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej) oraz znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Proponujemy szkolenia z zakresu komunikacji i asertywności.

Bezpłatne porady psychologiczne i prawne http://fnrr.org/konsultacje-i-porady/.

Działania na rok 2015 współfinansowane są z budżetu Urzędu Miejskiego Wrocławia – www.wroclaw.pl

Fundacja na Rzecz Równości

tel. 505 576 516 – zapisy na porady specjalistek/ów (sekretariat Fundacji)

tel. 723 174 717 – konsultacje z osobą pierwszego kontaktu

e-mail: rownosci@gmail.com

facebook: facebook.com/Fundacja.na.Rzecz.Rownosci

Numer KRS: 0000355775

REGON: 021255821

NIP: 8942999373
Wiarygodność: UP DOWN 0
Dodaj komentarz
Nazwa:
Email:
Komentarze:
Kod bezpieczeństwa:
18 + 8 =

Dodatkowe akcje

Zarząd Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego we Wrocławiu

13:56 Apr 18, 2016

Legnicka 65, Wrocław, Poland, 0.01 Kms

Fundacja ,,Centrum Edukacyjno - Gospodarcze"

13:43 Jul 12, 2013

Legnicka 65, Wrocław, 0.05 Kms

Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

13:25 Mar 11, 2013

Legnicka 65, Wrocław, Poland, 0.07 Kms

Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej

12:26 Jul 08, 2013

Legnicka 65, Wroclaw, Poland, 0.07 Kms

JCI CSR Wratislavia

13:15 Jul 08, 2013

Legnicka 65, Wroclaw, Poland, 0.07 Kms