Zweryfikowane

Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej "Przystanek Rodzina"

22:27 Mar 12 2015 Legnicka 65, 54-206 Wrocław, Polska

Opis
Fundacja jest miejscem skupiającym ludzi podobnie myślących i czujących potrzebę pomocy społecznej oraz stawiających dobro dziecka i rodziny na pierwszym planie.

Misją fundacji jest szeroko rozumiana pomoc społeczna dzieciom będącym w pieczy zastępczej i ich rodzinom, przez zapewnienie wsparcia w bieżących potrzebach i sprawach dnia codziennego oraz pomoc w rozwoju dzieci, będących pod opieką zastępczą.

Celami Fundacji są:

1. Pomoc społeczna, polegająca na codziennym wsparciu i pomocy rodzinom działającym w systemie pieczy zastępczej (w różnych formach działalności) i ich podopiecznym – dzieciom, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, wyrównywaniu ich szans życiowych oraz przeciwdziałaniu w zakresie wykluczenia społecznego.

2. Pomoc rodzinom działającym w systemie pieczy zastępczej w pokonywaniu barier formalno-prawnych i administracyjnych.

3. Propagowanie idei zakładania i prowadzenia rodzin działających w systemie pieczy zastępczej.

4. Poszukiwanie w kraju i za granicą oraz wdrażanie dobrych wzorców i praktyk w zakresie pieczy zastępczej.
Wiarygodność: UP DOWN -1
Dodaj komentarz
Nazwa:
Email:
Komentarze:
Kod bezpieczeństwa:
16 + 2 =

Dodatkowe akcje

Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

13:25 Mar 11, 2013

Legnicka 65, Wrocław, Poland, 0 Kms

Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej

12:26 Jul 08, 2013

Legnicka 65, Wroclaw, Poland, 0 Kms

JCI CSR Wratislavia

13:15 Jul 08, 2013

Legnicka 65, Wroclaw, Poland, 0 Kms

Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej "Złote Rączki"

17:43 Jul 09, 2013

Legnicka 65, Wroclaw, Poland, 0 Kms