Zweryfikowane

FUNDACJA ANIOŁY MIGRANTÓW

13:19 Nov 21 2015 ul. Legnicka 65 54-206 Wrocław

Opis
Misją Fundacji jest promowanie wspierania pełnego i podmiotowego funkcjonowania migrantów, mniejszości etnicznych, narodowych, kulturowych, cudzoziemców oraz promowanie wielokulturowości. Celi: 1. Wspieranie adaptacji kulturowej migrantów oraz udzielanie wszelkiej potrzebnej pomocy niezbędnej migrantom i ich rodzinom w zakresie prawidłowego funkcjonowania w sferze materialnej, instytucjonalnej, zawodowej, społecznej, psychologicznej i pedagogicznej. 2. Wspieranie rozwoju integracyjności, innowacyjności i refleksyjności wsród społeczeństwa migrantów - przyszłych obywateli Europy (UE). 3. Wspieranie procesu integracji migrantów i społeczeństwa polskiego: promowanie systemowych zmian, sprzyjających kształtowaniu się w Polsce społeczeństwa otwartego na różnorodność społeczną, wolnego od dyskryminacji oraz postaw tolerancji i otwartości na drugiego człowieka. 4. Wspieranie procesów właczania społecznego cudzoziemców, migrantów, mniejszości etnicznych, narodowych, kulturowych, również obywateli państw trzecich (spoza Unii Europejskiej) ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywizacji zawodowej i w obszarze przedsiębiorczości. 5. Współpraca międzynarodowa w zakresie: - zbliżania narodów i państw, w szczególności różnorodnych kultur i tradycji; - rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; - poznawania i wymiany informacji na temat rozwiązań i możliwości na polu polityki migracyjnej. Program wsparcia dla migrantów: 1. Poradnictwo w zakresie adaptacji w Polsce. 2. Pomoc i reprezentacja w instytucjach i urzędach. 3. Wsparcie w zakresie poszukiwania pracy. 4. Szkolenia z zakresu: - nauki j.polskiego; - pisania CV i poszukiwania pracy. 5. Pomoc w uzyskaniu porad prawnych.
Wiarygodność: UP DOWN 0
Dodaj komentarz
Nazwa:
Email:
Komentarze:
Kod bezpieczeństwa:
17 + 3 =

Dodatkowe akcje

Fundacja REA - Rozwój, Edukacja, Aktywność

14:27 Aug 07, 2013

54-206 Wroclaw, Poland, 0 Kms

Fundacja Na Szlaku

12:11 May 09, 2016

Legnicka 65, 54-206 Wrocław, Poland, 0 Kms

Fundacja Inteligentny Start

13:41 Jun 13, 2016

Strzegomska 2/4, Wrocław, Poland, 0.58 Kms

Bank Żywności we Wrocławiu

12:07 Jul 15, 2013

Fabryczna 12, Wroclaw, Poland, 0.61 Kms

Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

13:25 Mar 11, 2013

Legnicka 65, Wrocław, Poland, 0.79 Kms