Zweryfikowane

Instytut Edukacji Społecznej

11:35 Feb 2 2016 Rychtalska 8, Wrocław, Poland

Opis
Od 2001 roku w ponad 100 projektach zespół trenerów Instytutu przeprowadził 10 tysięcy godzin szkoleń i coachingu, nasi eksperci uczestniczyli w tworzeniu ważnych raportów i strategii dotyczących młodzieży, budowaliśmy regionalne i ogólnopolskie rozwiązania systemowe na rzecz ludzi młodych. działania z młodzieżą Przez ponad 10 lat prowadziliśmy wieloletnie programy wspierana aktywności młodych ludzi w społecznościach lokalnych Wrocławia i Oławy. Wdrożyliśmy we Wrocławiu pierwszy w Polsce młodzieżowy budżet obywatelski. Przeprowadziliśmy kilkanaście regionalnych programów szkolenia animatorów i liderów. Przeprowadziliśmy kilkaset warsztatów i treningów dla tysięcy młodych ludzi z zakresu umiejętności społecznych. Zorganizowaliśmy w Oławie 9 międzynarodowych konferencji Młodzi liderzy w społecznościach lokalnych. Wśród gości znaleźli się wybitni naukowcy, politycy, pracownicy młodzieżowi i młodzi ludzie z wielu krajów europejskich. Organizowaliśmy międzynarodowe spotkania młodzieży. Naszymi stałymi partnerami są liderzy angielskiego sektora pozarządowego z Herefordshire. zarządzanie komunikacją młodzieżową Inicjujemy procesy komunikacji w środowiskach lokalnych i regionalnych poprzez wdrażanie narzędzi zarządzania komunikacją i moderowanie przepływu informacji. Dzięki animacji lokalnego środowiska młodzieżowych liderów powstało Się dzieje w Oławie, system komunikacji młodzieżowej skupiający i angażujący młodych ludzi. Nasz zespół stworzył i prowadził portal fajnie.org dla młodzieży i organizacji z Dolnego Śląska. szkolenie osób pracujących z młodzieżą Wiele lat pracy z grupami pozwoliło nam na wypracowanie autorskiej metodyki szkoleniowej. W oparciu o te doświadczenia prowadzimy innowacyjne i uznane programy szkolenia trenerów i coachów. W latach 2007 – 2011 przeprowadziliśmy 5 edycji Szkoły Młodych Trenerów dla osób, które stawiają pierwsze kroki w karierze trenerskiej. Wprowadzamy do Polski standardy zawodu pracownika młodzieżowego. Od 2010 roku realizujemy Polsko – angielską Szkołę Trenerów Młodzieżowych, nowatorski w skali europejskiej międzynarodowy program szkolenia osób pracujących z młodzieżą w obszarze edukacji pozaformalnej. Wiosną 2015 roku rozpocznie się szósta, ostatnia edycja Szkoły. Na początku 2016 roku zaprezentujemy program Szkoły pracy z młodzieżą, skoncentrowanej na treningu kluczowych kompetencji. Prowadzimy superwizję grupową i indywidualną dla osób pracujących z młodzieżą. polityka młodzieżowa Jesteśmy inicjatorami i współautorami nowoczesnej polityki na rzecz młodzieży na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Współuczestniczyliśmy w powołaniu i doradzaliśmy Komisji ds. Młodzieży Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Byliśmy współarchitektami regionalnego systemu finansowania działań z młodzieżą. Jesteśmy w gronie członków założycieli Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży – pierwszej w Polsce federacji organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży. Nasz zespół kieruje działaniami Rady nieprzerwanie od 2010 roku. Szef Instytutu, Paweł Dębek jest członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac Rady kieruje zespołem ds. polityki na rzecz młodzieży. raporty, badania i analizy Nasi eksperci byli zaangażowani w tworzenie wielu dokumentów strategicznych, analiz, raportów i badań dotyczących młodzieży, m.in.: raportów Młodzi 2011 i Młodzi Dolnego Śląska 2013, Propozycji do uzupełnienia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku o problematykę młodzieżową, rządowego Programu Aktywna Młodzież. Prowadzimy blog o pracy z młodzieżą, ważne informacje z tego obszaru publikujemy w mediach społecznościowych, a przegląd najważniejszych informacji dla osób pracujących z młodzieżą przesyłamy co dwa tygodnie w newsletterze. partnerzy Realizowaliśmy projekty na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, urzędów miejskich Wrocławia i Oławy oraz Urzędu Gminy Kłodzko.
Źródło wiadomości
http://ies.org.pl/
Wiarygodność: UP DOWN 0
Dodaj komentarz
Nazwa:
Email:
Komentarze:
Kod bezpieczeństwa:
18 + 7 =

Dodatkowe akcje

Stowarzyszenia Silesian Traveler

12:29 Jul 17, 2013

Nowowiejska 38, Wroclaw, Poland, 0.39 Kms

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO

17:19 Jul 12, 2013

Jedności Narodowej 68 A, Wroclaw, Poland, 0.72 Kms

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

13:40 Sep 09, 2014

ul. Jedności Narodowej 47/47a/49a, 50-260 Wroclaw, Poland, 0.74 Kms

Wrocławskie Stowarzyszenie Abstynentów "STARÓWKA"

13:12 Jul 18, 2013

pl. św. Macieja 5, Wrocław, 0.74 Kms

Fundacja "Alfa"

13:04 Jul 16, 2013

świętego Wincentego 9, Wroclaw, Poland, 0.77 Kms