Zweryfikowane

Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną „Kamienna Tęcza”

13:38 Jul 9 2013 Legnicka 65, Wroclaw, Poland

Opis
Nasze Stowarzyszenie powstało w celu prowadzenia działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną a w szczególności zapobieganiu wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji ich problemów, rehabilitacji fizycznej, zawodowej i społecznej, szeroko rozumianej pomocy i wsparciu we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym intelektualnie i ich rodzinom, edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz propagowaniu idei pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie poprzez organizowanie zajęć rehabilitacyjnych, organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin, organizowanie wyjazdów o charakterze rehabilitacyjnym i rekreacyjnym, organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego tych osób i ich rodzin, współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się podobną działalnością rehabilitacyjną, wychowawczą i oświatową w kraju i za granicą oraz inne działania zgodne ze statutem.
Wiarygodność: UP DOWN 0
Dodaj komentarz
Nazwa:
Email:
Komentarze:
Kod bezpieczeństwa:
13 + 9 =

Dodatkowe akcje

Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

13:25 Mar 11, 2013

Legnicka 65, Wrocław, Poland, 0 Kms

Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej

12:26 Jul 08, 2013

Legnicka 65, Wroclaw, Poland, 0 Kms

JCI CSR Wratislavia

13:15 Jul 08, 2013

Legnicka 65, Wroclaw, Poland, 0 Kms

Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej "Złote Rączki"

17:43 Jul 09, 2013

Legnicka 65, Wroclaw, Poland, 0 Kms

Stowarzyszenie TROPICIEL

01:11 Jul 12, 2013

Legnicka 65, Wroclaw, Poland, 0 Kms