Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

KTO? NGO!

Opublikowano w 26 lipca 2013 przez admin

Zapraszamy do udziału w IV Konwencie Inkubatorów Organizacji Pozarządowych KTO? NGO! Szczecin, 23-25 maja 2013 roku.

Jeśli jesteś przedstawicielem inkubatora NGO lub organizacji pozarządowej, masz niezaspokojoną chęć rozwoju, brakuje Ci możliwości dialogu i nawiązania kontaktu z innymi organizacjami, a także pragniesz zobaczyć jak wygląda wiosna w Szczecinie – zgłoś się do udziału w IV Konwencie Inkubatorów Organizacji Pozarządowych KTO? NGO!, który odbędzie się już w maju w grodzie Gryfa.

Szczeciński Inkubator Kultury wraz z partnerami zaprasza przedstawicieli inkubatorów organizacji pozarządowych oraz samych NGO-sów do udziału w trzydniowym wydarzeniu branżowym pn. IV Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych KTO? NGO!, które odbędzie się w Szczecinie w dniach 23-25 maja 2013 r.

Jest to kontynuacja idei spotkań branżowych środowiska polskich organizacji i instytucji infrastrukturalnych (centrów wspierania organizacji pozarządowych)  zapoczątkowanej przez Fundację Umbrella we Wrocławiu w roku 2009.

III_konwent_inkubatorów_NGO(43)Celem organizacji Konwentu Inkubatorów Organizacji Pozarządowych jest zintensyfikowanie współpracy i usprawnienie działań inkubatorów NGO. Inkubatory zapewniają kompleksową, z reguły bezpłatną ofertę wsparcia dla organizacji pozarządowych – począwszy od pomocy przy ich rejestrowaniu, poprzez stawianie pierwszych kroków, aż po działanie profesjonalne. Do najczęściej oferowanych przez inkubatory usług należą: doradztwo, szkolenia i udostępnianie zasobów lokalowo-sprzętowych.

III_konwent_inkubatorów_NGO(35)Co więcej, Konwent to doskonała okazja do poszerzania sieci kontaktów przez organizacje pozarządowe – obecność przedstawicieli tych organizacji z całego kraju pozwala na zawiązywanie nowych znajomości, wymianę doświadczeń i prowadzenie wstępnych rozmów dotyczących potencjalnych wspólnych projektów.

Organizatorzy IV Konwentu postawili sobie za cel przede wszystkim:

  • STWORZENIE PLATFORMY DIALOGU pomiędzy pracownikami działających w całej Polsce inkubatorów NGO oraz samych organizacji pozarządowych,
  • INSPIRACJĘ dla nowych inicjatyw,
  • WSKAZYWANIE KIERUNKÓW ROZWOJU poprzez zapewnienie dostępu do informacji niezbędnych NGO – zarówno tych dotyczących finansowania projektów czy rozwiązań prawnych, jak i tych praktycznych dotyczących zawierania partnerstw, poszukiwania sponsorów czy budowania marki.

Oprócz ww. integracji, wymiany doświadczeń i dyskusji, zaplanowano również część edukacyjną i warsztatową.

III_konwent_inkubatorów_NGO(4)Przewidziane jest uczestnictwo ok. 80 osób – przedstawicieli inkubatorów i NGO-sów z całej Polski.

Udział w Konwencie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie. Bezpłatne noclegi możliwe będą dla tych osób  spoza Szczecina, których organizacje macierzyste nie posiadają środków na pokrycie kosztów zakwaterowania. Organizator nie pokrywa kosztów transportu.

Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym należy przesyłać na adres e-mailowy: krabinska@mediadizajn.pl do 18 maja 2013 roku.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Kingą Rabińską (tel. 91 424 04 64, e-mail: krabinska@mediadizajn.pl) lub Emilią Wolf (tel. 91 424 04 64, e-mail: ewolf@mediadizajn.pl).

Regulamin, program oraz formularz zgłoszeniowy na Konwent znajdują się tutaj:

Szczegóły organizacyjne będą przekazywane indywidualnie zarejestrowanym uczestnikom po zakończeniu rekrutacji.

Konwent jest organizowany przez Szczeciński Inkubator Kultury we współpracy z partnerami – Szczecińskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, Fundacją „Umbrella” z Wrocławia, Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych, Stowarzyszeniem POLITES, Książnicą Pomorską, Miastem Szczecin oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

ZAPRASZAMY GORĄCO!

Zdjęcia umieszczone powyżej zrobiono podczas III Konwentu Inkubatorów NGO – więcej o historii tych spotkań na stronie Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”Powrót do Aktualności →