Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Oferty wynajmu lokali dla NGO

lokaldlango3
liniaseparator

Lokale dla organizacji pozarządowych

Wnioski organizacji pozarządowych w sprawie pozyskania lokalu użytkowego z zasobów Gminy Wrocław, w trybie bezprzetargowym, przyjmuje i opiniuje:

Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego przy ul. G. Zapolskiej 4.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Organizacja pozarządowa w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • wniosek o najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
  • oświadczenie o aktualności danych
  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru,
  • aktualny statut
  • sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji za poprzedni rok
  • sprawozdanie finansowe organizacji za poprzedni rok (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)

Więcej informacji:  TUTAJ 

PL_podstawowy-01

liniaseparator

W Centrum Sektor 3, można korzystać z open office oraz wynajmu sal na działania bieżące organizacji /szkolenia, spotkania. warsztaty, konferencje/

Szczegóły dotyczące wynajmu: http://www.sektor3.wroclaw.pl/oferta-wsparcia/wynajem-sal/

SEKTOR3_wynajem_sal