Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

„Mały OFIP” już w październiku! Weź udział! Zabierz głos! Miej wpływ!

Opublikowano w 7 października 2016 przez admin

Będziemy rozmawiać o tym, w jakim kierunku zmierza obecnie III sektor, o współpracy z rządem oraz o aspektach prawnych. Jeśli któryś z powyższych tematów jest dla Ciebie interesujący, to nie możesz przegapić konferencji, która odbędzie się 20-21 października 2016 r., będącej jednocześnie ważnym wydarzeniem przygotowującym nas wszystkich do VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (wrzesień 2017 r.).


Dwa lata temu podczas VII OFIP-u konsultowano i wypracowano Strategiczną Mapę Drogową Rozwoju Sektora Obywatelskiego, która została przygotowana m.in. podczas 16 Regionalnych Forów Inicjatyw Pozarządowych. Rok temu na Stałej Konferencji została ona przyjęta przez przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wypracowana wspólnie strategia jest narzędziem do wspólnej realizacji, do odnalezienia się w różnorodności organizacji pozarządowych. Pozwala nam zobaczyć, jaka organizacja czym się zajmuje, jakie są pola do wspólnej pracy, jakie stoją przed nami wyzwania i możliwości. Przede wszystkim jednak jest polem do współdziałania, miejscem spotkania i refleksji nad kształtem i rozwojem sektora obywatelskiego.
Przebieg Stałej Konferencji zależy od nas wszystkich, jest to moment realnego wpływu na kształt i realizację Strategicznej Mapy Drogowej. Przede wszystkim również czas na określenie wyzwań przed jakimi stanęliśmy jako sektor w ostatnim okresie i w związku z tym zadań, jakich chcemy się podjąć do najbliższego VIII OFIP-u (wrzesień 2017).
DLA KOGO? Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich osób, które odnajdują się na Mapie, realizują ją już w ramach Partnerstw Tematycznych SMD (jak zawiązać Partnerstwo?) lub chcą włączyć się w jej realizację. Przede wszystkim jest to wydarzenie dla wszystkich działaczy i działaczek, którym leży na sercu rozwój sektora obywatelskiego, którzy chcą mieć realny wpływ na zmianę oraz na kształt najbliższego VIII OFIP-u.
KIEDY, JAK i GDZIE? Stała Konferencja odbędzie się 20-21 października w Warszawie w Domu Innowacji Społecznych Marzyciele&Rzemieślnicy (ul. Bracka 25, III piętro). Aby wziąć udział w Konferencji, należy zgłosić swój udział poprzez formularz. Organizator zapewnia podczas konferencji poczęstunek. Organizator konferencji nie zapewnia noclegów.
CO SIĘ WYDARZY? Podczas konferencji: zdiagnozujemy w jakim miejscu jesteśmy jako Mapa i sektor pozarządowy (odnosząc się do diagnozy z tworzenia SMD, jej założeń) stworzymy rekomendacje dotyczące trzech obszarów:
> w oparciu o Prawo: jakie jest prawo? czy chcemy coś zmienić, czy potrzebujemy i jakich zmian w prawie dot. III sektora?
> Partnerstwo z rządem – jakie są oczekiwania co do relacji i współpracy rząd – organizacje pozarządowe. Jak realizowana jest zasada partnerstwa i pomocniczości.
> Alternatywa? – co NGO powinny same zrobić przez najbliższy rok do VIII OFIP (jakie wyzwania przed nami stoją, co możemy ulepszyć, poprawić, monitorować przez najbliższy rok) wypracujemy strategię działania do VIII OFIP-u (wrzesień 2017) w ramach 5 priorytetów SMD.
Wbierzemy nowy Krajowy Panel Ekspertów, który będzie czuwał nad realizacją Mapy spośród kandydatów zgłoszonych przez zawiązane formalnie Partnerstwa Tematyczne

Program wydarzeniaPowrót do Aktualności →