Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR

Opublikowano w 12 września 2013 przez admin

Zapraszamy do wspólnego działania na rzecz wprowadzenia w gminach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. To proste narzędzie, ale mogące przynieść niezwykle istotną zmianę dla Waszej lokalnej społeczności.


Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców to (usankcjonowane prawnie) proponowanie przez obywateli rozwiązań dotyczących prawa miejscowego. Może ona odnosić się do większości obszarów funkcjonowania gminy: strategicznych (np. wieloletnich inwestycji lub kierunków rozwoju całego obszaru), ale i szczegółowych (np. gospodarowania odpadami, opłat za parkowanie czy honorowego obywatelstwa miejscowości). Inicjatywa ułatwia pracę samym radnym, którzy dostają od mieszkańców gotowe lub prawie gotowe projekty uchwał. Nie wywołuje konfliktów, a wręcz często im zapobiega. W wielu gminach inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców już funkcjonuje i przynosi wszystkim konkretne korzyści.

Chcemy wspólnie zabiegać o to, by obywatelska inicjatywa uchwałodawcza stała się standardem we wszystkich polskich gminach. Co trzeba zrobić, aby tak się stało:

  • sprawdzić czy w statucie gminy lub miasta jest zapis o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej,
  • jeśli go nie ma, złożyć do rady gminy/miasta wniosek o jego dodanie,

Do udziału w akcji można zarejestrować się do 30 września 2013 poprzez formularz na www.maszglos.pl. Na stronie znajdują się też szczegółowe informacje i materiały pomocnicze. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Najaktywniejsi uczestnicy mają szansę na wyróżnienie podczas uroczystej gali nagrody Super Samorząd 2013 objętej honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Informacji udziela:

Olga Skarżyńska
akcja Masz Głos, Masz Wybór
Fundacja im. Stefana Batorego
22 536 02 62
oskarzynska@batory.org.plPowrót do Aktualności →