Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Mikrogranty młodzieżowe nabór 3 otwarty – kolejny oceniony wniosek

Opublikowano w 31 października 2019 przez admin

W Naborze 3 otwartym 2019  Konkursu Mikrogranty młodzieżowe w okresie 23 października – 30 października 2019  Komisja Oceny Wniosków oceniła kolejny wniosek.

Wniosek został przekazany do oceny formalnej i merytorycznej Komisji Oceny Wniosków i został rekomendowany do dofinansowania.
Sprawdźcie listę rankingową i czekajcie na informację od koordynatorki ścieżki młodzieżowej na temat warunków dofinansowania.

GRATULUJEMY!

Oto projekty REKOMENDOWANE DO DOFINANSOWANIA:

Butterfly- Dzieci Holocaustu  (177 pkt)

Grupa młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego nr 6 chce upamiętnić rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, włączając w działania lokalne również Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 7 we Wrocławiu. W programie ich działań m.in.przygotowanie wystawy biogramów dzieci Holocaustu oraz namalowanych dla nich motyli.

Lista rankingowaPowrót do Aktualności →