Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Mikrogranty – ruszamy z pierwszym naborem w tym roku. Spotkaj się z nami i przygotuj do złożenia swojej inicjatywy!

Opublikowano w 17 stycznia 2019 przez admin

Strefa Kultury Wrocław i Fundacja Umbrella zapraszają na pierwszy w 2019 roku nabór Mikrograntów. 23 stycznia zaczynamy spotkania informacyjne, które pozwolą Wam na przygotowanie się do lutowej odsłony programu.

W ramach nowego naboru, który ruszy już 1 lutego, zapraszamy wszystkich chętnych Wrocławian (pełnoletnie osoby fizyczne, także te prowadzące działalność gospodarczą, oraz grupy nieformalne), młode organizacje pozarządowe (do 5 lat działalności) oraz młodzieżowe grupy nieformalne (osoby od 13 do 21 roku życia) do realizacji swoich pomysłów na działania z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, związanych z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwórczym. Szczególnie mocno rekomendujemy Wam wykorzystanie miejsc i obiektów, które powstały w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Co za nami
W marcu 2018 roku pierwszy raz ruszyliśmy z naborami do organizowanych pod wspólną nazwą, ogólnomiejskich Mikrograntów. Wsparcie organizacyjne, promocyjne, administracyjne, logistyczne i finansowe otrzymały 103 projekty we wszystkich trzech ściezkach. Dzięki współpracy z Biurem ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia program zwracał również uwagę na działania animacyjne, społeczne i kulturalne realizowane na terenie i w miejscach powstałych w ramach WBO w latach 2014-2018.

Mikrogranty to program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, w ramach którego mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia mogą realizować swoje pomysły na działania z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, związanych z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwórczym.

Celem programu jest umożliwienie zdobycia i rozwój umiejętności niezbędnych do skutecznego wpływu na swoje miasto, prowadzenia oddolnych inicjatyw z sąsiadami, a także zachęcenie do kreatywnej dyskusji i wymiany poglądów. Ważne dla nas jest wykorzystywanie potencjału funkcjonalno-przestrzennego wrocławskich osiedli do realizacji inicjatyw aktywizujących i więziotwórczych, z naciskiem na aktywizację obszarów położonych poza Starym Miastem.

Program powstał w 2018 roku z połączenia funkcjonujących we Wrocławiu od 2014 roku mikroGRANTÓW ESK Wrocław 2016, prowadzonych przez Biuro Festiwalowe Impart 2016 oraz działających w 2017 roku Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia prowadzonych przez Fundację Umbrella.

Spotkania i konsultacje dla mieszkańców
• 23.01, 17:30 Barbara (ul. Świdnicka 8B) – Mikrogranty dla os. fizycznych i grup nieformalnych + Mikrogranty NGO + Mikrogranty młodzieżowe
• 24.01, 17:00 – MBP, Filia nr 23 (Bulwar Ikara 29-31) – Mikrogranty dla os. fizycznych i grup nieformalnych
• 28.01, 17:00 – MBP, Filia nr 1 (ul. Sztabowa 98) – Mikrogranty dla os. fizycznych i grup nieformalnych
• 29.01, 17:00 – Ołbińskie Centrum Aktywności Lokalnej przy Stowarzyszeniu Żółty Parasol (ul. B Prusa 37- 39) – Mikrogranty NGO + Mikrogranty młodzieżowe
• 30.01, 15:00 – WCS (pl. Dominikański 1) – Mikrogranty dla os. fizycznych i grup nieformalnych, spotkanie dla seniorów
• 30.01, 17:00 Przedpokój H13 (ul. Hercena 13) – Mikrogranty NGO + Mikrogranty młodzieżowe
• 31.01, 17:00 – MBP, Filia nr 11/FAMA (ul. Krzywoustego 286) – Mikrogranty dla os. fizycznych i grup nieformalnych
• 5.02, 17:00 – MBP, Filia nr 4 (ul. Wieczysta 105) – Mikrogranty dla os. fizycznych i grup nieformalnych
• 6.02, 17:30 – Sektor 3 (ul. Legnicka 65) – Mikrogranty dla os. fizycznych i grup nieformalnych + Mikrogranty NGO + Mikrogranty młodzieżowe
Dokumenty i materiały informacyjne

Wszystkich szczegółów oraz dokumentów niezbędnych do przygotowania się do lutowego naboru (regulaminy, wzory wniosków, materiały pomocnicze), który w Mikrograntach dla osób fizycznych i grup nieformalnych oraz w Mikrograntach NGO potrwa od 1 do 15 lutego, a w Mikrograntach młodzieżowych od 1 do 28 lutego, bieżących działaniach, realizowanych wcześniej projektach każdej ze ścieżek możecie dowiedzieć się na naszych stronach:
📢 Mikrogranty, czyli ścieżka dla osób fizycznych i grup nieformalnych: www.strefakultury.pl/Mikrogranty
📢 Mikrogranty NGO, czyli ścieżka dla młodych organizacji pozarządowych: www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntyngo
📢 Mikrogranty młodzieżowe, czyli ścieżka dla nieformalnych grup młodzieżowych: www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntymlodziezowe

Do zobaczenia w mieście!
//
Znajdziecie nas na:
www.wroclaw.pl/mikrogranty
www.facebook.com/mikrogranty
www.instagram.com/mikro.grantyPowrót do Aktualności →