Zapisz się do newslettera

Mikrogranty Młodzieżowe – Oceny

mikrogranty_2018

WSTĘPAKTUALNOŚCIDOKUMENTYNABORYOCENYHARMONOGRAMKONTAKT

W Naborze 1 Konkursu Mikrogranty młodzieżowe do pierwszego etapu oceny Komisji Oceny Wniosków trafiło 15 pomysłów działań nieformalnych grup młodzieżowych na terenie Wrocławia.

Nabór trwał od 1 do 15 marca 2018.
Spłynęło do nas 15 projektów, które zostały przekazane do oceny formalnej i merytorycznej Komisji Oceny Wniosków. Ostatecznie 14 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania.
Sprawdźcie listę rankingową i czekajcie na informację od koordynatorki ścieżki młodzieżowej na temat warunków dofinansowania.

GRATULUJEMY!

Oto projekty REKOMENDOWANE DO DOFINANSOWANIA:

 1. Kreatyści – sztuka uczuć (240 pkt)
  Grupa znajomych z różnych liceów przeprowadzi warsztaty: muzyczne, naukowe, plastyczne i kreatywne dla dzieci
  ze świetlicy środowiskowej i jednego z wrocławskich szpitali, w celu rozwijania kreatywności u dzieci ,czy oderwania ich od nie zawsze przyjaznej rzeczywistości.
 2. Licealiści przeciw mowie nienawiści (240 pkt)
  Uczennice jednej klasy, działające w wolontariacie szkolnym . Chcą walczyć z mową nienawiści, kształtować postawy empatii wobec drugiego człowieka, włączając mieszkańców ulicy Haukego Bosaka do wspólnych działań, m.in. namalowania muralu i zamalowania napisów promujących mowę nienawiści.
 3. Challenge Dance (239 pkt)
  Uczniowie klasy 1 Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych stworzyli scenariusz zajęć ruchowych w oparciu
  o choreografię taneczną. Są to proste do nauczenia układy taneczne. Planują prowadzić zajęcia
  w klasach 0-3 szkoły podstawowej oraz w ośrodku społecznym (pogotowie opiekuńcze lub dom dziecka). Chcą tym samym propagować aktywność fizyczną wśród najmłodszych.
 4. Czas na herbatę! (225 pkt)
  Grupa o nazwie OKI (pierwsze litery imion członków grupy,a także akronim słów angielskich open -minded –otwarci , kind- uprzejmy, intelligent-inteligentni) dostrzegli potrzebę stworzenia miejsca w szkole o charakterze nieformalnym, przyczyniającego się do rozmów o sprawach istotnych dla społeczności szkolnej, gdzie rozmowa przy filiżance herbaty będzie łagodzić konflikty i frustracje. Podsumowaniem projektu będzie zorganizowanie Dnia Szacunku
  do siebie.
 5. ,,Młodzi wobec nieistniejącego świata” – spektakl (223 pkt)
  Celem projektu jest mądre i delikatne wprowadzenie młodzieży z gimnazjum nr 30 i LO nr VIII w trudny temat przemijania ze wszystkimi, łączącymi się z tym zjawiskami: starością, chorobą, niepełnosprawnością
  i w końcu śmiercią. Uczniowie i absolwenci Gimnazjum nr 30 zaplanowali spektakl, spotkanie z filozofką oraz wizytę w hospicjum.
 6. W domu czy na ulicy – Twój refleks się liczy- I MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ PIERWSZEJ POMOCY (205 pkt)
  Uczniowie klasy trzeciej w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu, czynni harcerze, chcą promować zasady udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów/ennic wrocławskich szkół, integrując ich przy okazji. Dlatego w ramach projektu planują I Międzyszkolny Turniej Pierwszej Pomocy.
 7. Trójkąt Tworzy Nowy Cyrk-edycja nr 2 (204 pkt)
  Dziewczyny, których pasją jest cyrk, chcą poprowadzić warsztaty cyrkowo-teatralne dla dzieci z Przedmieścia Oławskiego, by wspólnie przygotować się do przedstawienia. Promują ideę Nowego Cyrku, integrując zarazem społeczność lokalną przy wspólnym działaniu.
 8. 8. Pierwsze kroki samodzielności (204 pkt)
  Uczniowie klasy 1 Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych stworzyli scenariusz zajęć obejmujący tematykę bezpieczeństwa dzieci. Tematyka zajęć obejmować będzie następujące zagadnienia:
  Bezpieczne przechodzę przez ulicę,Co zrobić gdy zaczepi Cię nieznajomy,Atak pas,czy Bezpieczna droga do szkoły. Przeprowadzą warsztaty dla uczniów szkół podstawowych.
 9. „Wsiąść do pociągu nie byle jakiego” (202 pkt)
  Kolegów z klasy oraz ze świetlicy środowiskowej łączy pasja, miłość do pociągów. Chcą propagować wiedzę
  o pociągach wśród młodszych i starszych grup świetlicowych. Zorganizują warsztaty modelarskie,wyjście
  do Kolejkowa oraz przejażdżki pociągiem,przyczyniając się tym samym do większej integracji młodzieży.
 10. (NIE)oczywisty urok Przedmieścia Oławskiego (201 pkt)
  Samorząd uczniowski z IV Liceum Ogółnokształcącego chce przełamać stereotypy dotyczące Przedmieścia Oławskiego. Zaprosi uczniów i mieszkańców do konkursu fotograficznego o swojej dzielnicy.
 11. Licealiści uczą dzieci pierwszej pomocy- warsztaty (193 pkt)
  Uczniowie jednej klasy z VI Liceum Ogółnokształcącego interesują się ratownictwem medycznym i chcą zaprosić do udziału w samodzielnie prowadzonych warsztatachh dzieci, które mieszkają na Pilczycach, w okolicach szkoły.
 12. Festynowe działanie, pierwszej pomocy nauczanie (193 pkt)
  Grupa młodzieży z harcerstwa chce pokazać społeczności lokalnej osiedla podczas festynu działalność pozaszkolną młodzieży ,aby spróbować obalić w oczach osób starszych stereotyp beztroskich, leniwych i aspołecznych młodych ludzi .Będą prowadzić punkt pierwszej pomocy, edukując starszych i młodszych.
 13. . Jestem patriotą- co to znaczy? – VI Seminarium Samorządów Uczniowskich we Wrocławiu (183 pkt)
  Członkowie samorządu uczniowskiego w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu widzą potrzebę integracji Samorządów Uczniowskich z różnych szkół, zorganizowania imprezy środowiskowej, stworzenia nauczycielom i uczniom płaszczyzny do wymiany wiedzy i doświadczeń w ramach problematyki patriotycznej.Chcą promować wśród młodzieży postawę patriotyzmu oraz zorganizować wydarzenie w ramach obchodów „100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości”.
 14. Wrocławska Zbiórka Integracyjna (137 pkt)
  Członkom jednej drużyny harcerskiej – 347 Próbnej Wrocławskiej Drużyny Wędrowniczej „Watra”, zależy na integracji uczniów szkół średnich oraz osób w wieku 16-21, pokazaniu alternatyw dla telefonów i komputerów, propagowaniu aktywnego trybu życia. Planują spotkanie integracyjne, przygotowujące młodzież do wspólnego wyjazdu.

 

Lista rankingowa