Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Przeskocz do treści

Lekcje uważności. Trening psychologiczny…

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Psychosfera
Nazwa projektu: Lekcje uważności. Trening psychologiczny z zakresu nabywania kompetencji radzenia sobie ze stresem jako profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Lekcje uważności to cykl 12 plenerowych spotkań w formie grupowego treningu psychologicznego z zakresu nabywania kompetencji radzenia sobie ze stresem. Głównym celem projekt jest dostarczenie jego uczestnikom praktycznej wiedzy w tym obszarze służącej poprawie jakości ich życia. Działanie to stanowić ma narzędzie profilaktyki uzależnień i patologii społecznych wykorzystując jednocześnie infrastrukturę powstałą w ramach WBO. Projekt skierowany jest do mieszkańców Wrocławia powyżej 16 r. ż. chcących nauczyć się skutecznych sposobów redukcji napięcia w codziennym życiu. Planowanym obszarem realizacji działań są tereny zielone zrewitalizowanego parku na Niskich Łąkach w dzielnicy Rakowiec.