Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Przeskocz do treści

Mikser pokoleniowy

Wnioskodawca: Regime brigade
Nazwa projektu: Mikser pokoleniowy

Streszczenie: Celem Miksera Pokoleniowego jest naświetlenie problemu marginalizacji i osamotnienia seniorów, ich aktywizacja oraz lepsze zrozumienie ich potrzeb przez młodsze pokolenia. Społeczeństwo jest organizmem, którego elementy powinny wzajemnie się wspierać i który dla rozwoju powinien czerpać z doświadczeń nabytych przez inne osoby. Jako ogół zachowujemy się odwrotnie, spychając seniorów na margines społeczeństwa. Rodzi to istotny problem - starsi ludzie czują się niesłuchani i niepotrzebni. Chcemy stworzyć międzypokoleniową płaszczyznę organizując dwa wydarzenia dla młodzieży i seniorów, podczas których chcielibyśmy wymienić się własnymi, specyficznymi punktami widzenia i doświadczeniami.