Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Przeskocz do treści

Łamiemy bariery i uruchamiamy dzieciaki

Organizacja: Fundacja Fizjotriterapia. Follow your Dreams
Tytuł: Łamiemy bariery i uruchamiamy dzieciaki

Opis: Projekt realizowany na terenie Lasu Osobowickiego. Bezpośrednimi odbiorcami projektu były dzieci, w tym osoby z niepełnosprawnością. W realizację projektu zaangażowano lokalne przedsiębiorstwa i społeczność osiedla. Projekt aktywizował ruchowo i integrował dzieci o różnym stopniu sprawności, poprzez wspólne wykonywanie zadań podczas leśnej gry terenowej z wykorzystaniem infrastruktury Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Dodatkowo dzieci poszerzyły wiedzę na temat otaczającej nas przyrody i konieczności dbania o nią.