Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Przeskocz do treści

W drodze po zdrowie i sprawność fizyczną

Organizacja: Integracyjne Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej Niewidomych, Słabowidzących i Przewodników „Guide”.
Tytuł: W drodze po zdrowie i sprawność fizyczną. Wspieranie i upowszechnianie nordic walking wśród seniorów i osób z dysfunkcją wzroku.

Projekt dotyczył wsparcia osób wykluczonych ze względu na wiek i niepełnosprawność. Zachęcał do wyjścia z domu, znalezienia nowych znajomych i aktywności sportowej dostosowanej do ograniczeń fizycznych i zdrowotnych. Odpowiadał na rożne potrzeby poprzez szeroki wachlarz szkoleń, umożliwiając uzyskanie wiedzy i umiejętności motywujących do kontynuowania spacerów z kijami NW po zakończeniu projektu. Miejscem realizacji projektu „Idziemy po zdrowie” był Wrocław, a uczestnikami 50 mieszkańców miasta Wrocław w tym min 10 osób z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym. W celu zachęty zorganizowane zostały zawody pod patronatem Komendy Policji umożliwiające sprawdzenie zdobytych umiejętności.