Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Przeskocz do treści

zaPRACAwani !

Organizacja: Pro Economico Bono
Tytuł: zaPRACAwani !

Opis: Warsztaty dla osób wykluczonych z rynku pracy przez nałogi: alkoholizm, hazard, zaciąganie kredytów. Osoby zaproszone do projektu to uczestnicy terapii podstawowej lub w trakcie terapii pomostowej lub zaawansowanej, którzy nie potrafili się odnaleźć na rynku pracy, prawie zawsze z długami. Działania wymierzone w pomoc dla tych osób to warsztaty z uzależnienia od zaciągania kredytów, oraz zarządzania budżetem domowym, doradztwo zawodowe z testem kompetencji, oraz przygotowanym Indywidualnym Planem Działania, a także psychologiczne poradnictwo specjalistyczne.