Oceny

Wyniki oceny merytorycznej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny merytorycznej wniosków złożonych w I naborze do Programu Mikrogranty NGO

Wyniki oceny merytorycznej- I nabór 2018 r. ścieżka NGO

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej, wniosków złożonych w I naborze do Programu Mikrogranty NGO. 

Wyniki oceny formalnej - I nabór 2018 r ścieżka NGO

Prezentujemy opisy zwycięskich projektów wyłonionych w toku oceny w naborze marcowym

Organizacja: Fundacja Peryferia Ośrodek Solidarności Międzykulturowej

Tytuł projektu: Cyrkowe wakacje nad Oławką

Opis: Projekt polega na zorganizowaniu dla dzieci z osiedla Przedmieście Oławskie dwóch tygodniowych warsztatów cyrkowo/ teatralnych. Dzieci wezmą udział w warsztatach cyrkowych z profesjonalnym sprzętem cyrkowym tj. pojki, monocykle, diabolo , szczudła itp. będąc pod opieką animatorów i trenera. Głównymi działaniami będą warsztaty ale także wydarzenia finałowe- dwa festyny na terenie dawnego kąpieliska Na Niskich Łąkach. Każde wydarzenie finałowe rozpocznie się pochodem przez Żabią Ścieżkę, aż do terenów nad Oławką. Tam na dzieci będzie czekał piknik z atrakcjami, na wydarzenie zostaną zaproszeni rodzice, opiekunowie, koledzy i koleżanki zaangażowanych w projekt dzieciaków.

 

Organizacja: Fundacja Wspierania oraz Aktywizacji Społeczności Lokalnych "Nasze Karłowice"

Tytuł projektu Osiedlowe Święto Sportu

Opis: Celem projektu jest przeprowadzenie dwudniowej imprezy o charakterze sportowo-społecznym na Polanie Karłowickiej (Kasprowicza 45). Pokażemy mieszkańcom Wrocławia w jaki sposób można spędzać czas wolny wspólnie z rodziną lub znajomymi na łonie natury. Zaprezentujemy ok. 20-25 dyscyplin sportów wszelakich tj. Oprócz standardowych takich jak piłka nożna, siatkówka, koszykówka, czy badmington chcemy zaprezentować i pokazać jak grać w bule, fresbee golfa, krykieta, nordic walking, hokej na trawie, baseball, sporty walki, street workout, taniec, ByggyGym, gry planszowe, Zumba oraz wiele innych. Całość zakończymy Wspólnymi Igrzyskami Sportowymi.

Organizacja: Stowarzyszenie "Zmieniaj Zakrzów"

Tytuł projektu: Mnóstwo radości w Parku Jedności - fest festyn na Zakrzowie z okazji Dnia Dziecka

Opis: Najważniejszym elementem projektu jest zorganizowanie festynu osiedlowego w Parku Jedności na Zakrzowie w okolicach Dnia Dziecka. Świętowanie połączone będzie z wykonaniem prac na rzecz otoczenia, doskonaleniem umiejętności oraz badaniem potrzeb mieszkańców. Wydarzenie będzie skierowane do wszystkich osób lubiących spędzać czas w Parku Jedności. Zależy nam, żeby zainteresować też grupę starszych dzieci, dla których nie ma propozycji ciekawych zajęć na osiedlu, i które są za duże na spędzanie czasu na placu zabaw oraz pokazać im różne możliwości rekreacji na świeżym powietrzu. Przed imprezą członkowie naszego stowarzyszenia wraz z mieszkańcami odświeżyliby "osiedlowe polegiwacze".

Organizacja: Stowarzyszenie Przedmieście Oławskie

Tytuł projektu: EKOprzyjazne Przedmieście Oławskie

Opis: Akcja edukacyjna kształtująca proekologiczne zachowania mieszkańców. Główne działania mają skupiać się na propagowaniu postawy odpowiedzialnego opiekuna psa oraz propagowaniu dbałości o wspólne otoczenie. Na Przedmieściu Oławskim olbrzymim problemem jest utrzymanie porządku w miejscach publicznych (chodniki, podwórka, skwery). Część mieszkańców nie sprząta po swoich psach, śmieci wystawia gdziekolwiek. Trawniki, najczęściej zaniedbane, są wykorzystywane jako toalety dla psów, na których nie ma obowiązku sprzątania. Odbiorcami projektu są dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna i licealna oraz osoby dorosłe, w tym seniorzy. Miejsce realizacji Przedmieście Oławskie.

 

Organizacja: Integracyjne Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej Niewidomych, Słabowidzących i Przewodników "GUIDE"

Tytuł projektu: Niech piłka nas łączy

Opis: Projekt "Niech piłka nas łączy" adresowane jest do dzieci i młodzieży dwóch szkół (Dolnośląskiego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 13 i SP nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu), W ramach projektu planujemy przeprowadzić zajęcia pozalekcyjne promujące aktywność sportową zakończoną cyklem meczy piłki nożnej, zorganizowanym w każdej z w/w szkół. Głównym założeniem jest integracja i wspieranie zdrowej rywalizacji pomimo różnic, połączone z szacunkiem oraz nauką zasad fair play. W skład każdej z drużyn wejdą uczniowie obu szkół, którzy pod okiem trenerów zdobędą umiejętności pozwalające na rozegranie turnieju. Podczas uroczystego spotkania rozdane zostaną nagrody, które wręczą zawodnicy Klubu Sportowego Ślęza.

Organizacja: Stowarzyszenie Ochrony Drzew “miastoDrzew”

Tytuł projektu: Maj z drzewami

Opis: Projekt ma na celu przybliżenie mieszkańcom Wrocławia roli i wartości drzew w otoczeniu człowieka. Chcemy dzięki niemu połączyć przyjemne z pożytecznym: spędzanie czasu na świeżym powietrzu i wzbogacanie swojej wiedzy. Cele te będą realizowane poprzez wydarzenia przeprowadzane na terenach zielonych (spacery tematyczne i rajd rowerowy), szkolenie nt. podstaw pielęgnacji drzew i prawnych aspektów ochrony drzew oraz pokaz filmu o odradzaniu się lasu wraz z debatą o ochronie lasów, szczególnie Puszczy Białowieskiej. Projekt kierujemy do wszystkich zainteresowanych drzewami i ich obroną. Poszczególne wydarzenia będą działy się w różnych miejscach Wrocławia, m.in. na Nadodrzu, w Parku Południowym.

Organizacja: Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej "UP-DATE"

Tytuł projektu: Wrocław - wielokulturowe miasto spotkań

Opis: Projekt skierowany jest do mieszkańców Wrocławia oraz przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych zamieszkujących Wrocław. Poprzez ten projekt chcemy pokazać wrocławianom, że Wrocław jest dla wszystkich bez względu na kolor skóry, wyznanie, narodowość czy orientację seksualną. Chcemy aby Wrocław stał się prawdziwym miastem spotkań. W ramach projektu przewidujemy realizację: 3 warsztatów kompetencji międzykulturowych, 5 spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego oraz Pikniku Wielokulturowego na Wyspie Słodowej. Projekt przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia wiedzy i świadomości wrocławian na temat tolerancji, praw człowieka i dialogu kulturowego.

 

Organizacja: Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców

Tytuł projektu: "Nowiny" - Serwis Informacyjny po ukraińsku

Opis: Stworzenie w ramach Internetowej Telewizji Dolnego Ślaska DTV24 cotygodniowego serwisu informacyjnego w języku ukraińskim. Celem serwisu emitowanego w internecie a więc ogólnie dostępnego jest informowanie społeczności ukraińskiej o imprezach kulturalnych, informacjach o zatrudnieniu, załatwianiu podstawowych formalności w urzędach, przepisach prawnych, bieżących informacji miejskich i wojewódzkich, ofert szkół i uczelni. W samym Wrocławiu jest 64 tys. osób mówiących po ukraińsku. W chwili obecnej nikt nie realizuje takiego projektu. Redaktorem prowadzącym serwis pn. "Nowiny" będzie Oksana Gordijko zawodowa dziennikarka telewizyjna z Ukrainy mieszkająca we Wrocławiu.

 

Organizacja: Zaczytani.org

Tytuł projektu: Zaczytany Wrocław!

Opis: Projekt polega na zorganizowaniu szkoleń z prowadzenia bajkoterapii czyli wykorzystaniu bajek do celów edukacyjnych, relaksacyjnych, terapeutycznych. W szkoleniu mogą wziąć udział seniorzy, rodzice, studenci, uczniowe itp. Każdy weźmie udział w dwudniowym szkoleniu, które przygotuje go do pełnienia roli bajkoterapeuty. Szkolenie prowadzone będzie przez profesjonalistów– osoby posiadające wiedzę w tym zakresie sam program bajkoterapii znajduje się pod superwizją Grupy TROP. Beneficjenci po odbytym szkoleniu wykorzystają nabyte umiejętności i poprowadzą bajkoterapie w przedszkolach, świetlicach środowiskowych, szpitalach itp. Projekt zakończy się otwartym piknikiem integracyjnym dla mieszkańców.

 

Organizacja: "Europejska Fundacja Aktywizacji Społecznej EFAS"

Tytuł projektu: Projekt "MAMA" - promocja świadomego rodzicielstwa w przestrzeni publicznej miasta Wrocławia.

Opis: Chcemy upowszechniać zdrowe wzorce wychowywania dziecka, tj. karmienie piersią w miejscach publicznych. Do tych miejsc zaliczamy obszary związane z rekreacją mieszkańców miasta, w szczególności te zrealizowane w ramach WBO, a także lokale gastronomiczne. Jednak odbiorcami naszej platformy będą nie tylko matki karmiące. Są nimi również właściciele restauracji i wszystkie osoby przebywające w miejscach publicznych. Chcemy stworzyć portal internetowy promujący miejsca przyjazne matkom karmiącym na terenie Wrocławia. Wszystkie one będą mogły tam znaleźć miejsca dostosowane do ich potrzeb. A dzięki naszym działaniom promocyjnym portalu - zwiększymy świadomość społeczną wszystkich mieszkańców.

 

Organizacja: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Nauka- Sport- Wypoczynek

Tytuł projektu: Karłowickie Inicjatywy

Opis: Nasze główne działania będą dotyczyć dwóch płaszczyzn- modelarstwa oraz organizacji  Miejskiej Ligii w Piłce Nożnej. Uczestnikami projektu będą dzieci i młodzież wraz z opiekunami. Zajęcia z modelarstwa odbędą się w Szkole Podstawowej nr 83 oraz zajęcia praktyczne na Wałach Odrzańskich w rejonie Polany Karłowickiej. Treningi piłkarskie odbędą się  w SP 8 na boisku sztucznej nawierzchni, a turnieje na boisku Polany Karłowickiej. Niezależnie od tego, że główne działania realizowane są na Karłowicach to zajęcia są dostępne dla wszystkich mieszkańców-zarówno chłopców jak i dziewczynek. Chcemy aby w naszym turnieju uczestniczyły całe rodziny co pozwoli na integrację międzypokoleniową.